Ne Aramıştınız?

KVKK Yüzünden Ceza Yemeyin, Ağ Güvenliği Önleminizi Hemen Alın!

Kişisel verilerin korunması, teknolojinin hayatın her alanında etkin bir rolü olması nedeniyle her geçen gün daha da önemli bir hale gelmektedir. Temel hak ve özgürlükler kapsamında bulunan verilerin korunması, Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile 7 Nisan 2016 tarihinde resmiyet kazanmıştır. Bu tarihten sonra şirket ve çalışan kişilerin belirli yükümlülüklere uyması gerekmektedir. Hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşların bilgilerinizi paylaşmasının önüne geçen düzenleme beraberinde birçok avantaj getirmektedir. 

KVKK’ya Uymayanlara Ne Gibi Cezalar Kesilir?

KVKK’da yer alan belirli yükümlülüklerin uygulanmaması durumunda sorumlu şirket ve kişiler Yasa’nın gerekliliklerine göre farklı cezalara tabi tutulur. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 5 bin ila 100 bin TL, veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uymayanlar 20 bin ila 100 bin TL, kurul tarafından bildirilen kararları uygulamayanlar 25 bin ila 1 milyon TL, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler ise 15 bin ila 1 milyon TL arasında para cezasına çarptırılır.

Aynı zamanda suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre ortadan kaldırılması ya da yok edilmesi gereken veriler olması durumunda cezanın bir kat daha artması beklenir. Bu türden durumlarla karşılaşmamak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak hem kendinizin hem de şirketinizin güvenliğini koruma altına alabilirsiniz.

Siber Tehditlere Karşı Korunmak ve Yasal Yükümlülüklerinizi Yerine Getirmek İçin Berqnet Firewall Teklifi Alın

Şirketler KVKK’ya Nasıl Uyumlu Bir Süreç İnşa Eder?

KVKK’nın yürürlüğe girmesinden sonra kişisel veri kullanan tüm bilgi teknolojisi sistemlerinin internet üzerinden gelebilecek tehditlere karşı korunması gerekmektedir. Bu noktada Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayımladığı rehbere göre alınması gereken öncelikli tedbirler ağ geçidi ve iyi yapılandırılmış bir güvenlik duvarıdır. Siber suçlara karşı ilk savunma hattı olarak tanımlanan bu iki uygulama ile tehditleri önlemek mümkün hale gelir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şirketlerin yönetmeliğe uygun sistem korumasına sahip olup olmadıklarını düzenli olarak kontrol eder. Şirketlerin bu yönetmeliğe uygun hareket edebilmeleri için belirli çalışmaları yapması gerekir. Bu süreçte ilk olarak mevcut durum tespiti yapılmalıdır. Bu işlem şirketin veri tabanında yer alan her bilginin ve bu bilgilerin kullanım süresinin öğrenilmesini sağlar. Daha sonra kişisel verilerin mevzuata uygun olup olmadığına bakılır. Mevzuata uygun olmayan verilerin şartlara uygun hale getirilebilmesi için kişilerin onayı gerekir. Gerekli işlemler yapılıp uygun şartlar oluştuktan sonra veri koruma politikası oluşturulmalıdır. Bu politika veri işleme prensibini ve şirketin birimlerinin sorumlu oldukları alanları belirler. Bu süreçteki bir diğer önemli nokta aydınlatma yükümlülüğüne uyulmasıdır. Kişilerin açık rızasının alınması için her işlemin nedeni net bir şekilde belirtilmelidir. Son olarak veri güvenliği için gerekli güvenlik duvarı oluşturulması da şirketlerin sorumlulukları arasında yer alır. 

 

 

KVKK’nın Olmazsa Olmazı Ağ Güvenliği

Kanun’un yükümlülüklerine uymak için en kritik rollerden birisi ağ güvenliğidir. Berqnet firewall cihazı KVKK hükümlerine uygun olarak geliştirilmiştir. Cihaz, yasal olarak geçerli olan zaman damgalarıyla kayıtların doğruluğunu güvence altına alır. Ağ güvenliğinde üstün performans sunan cihaz sayesinde siber tehditlere karşı etkili bir korumaya sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda güvenli uzaktan bağlantı, misafirlere güvenli ağ bağlantısı sunma, web filtreleme gibi özelliklerle şirketinizin güvenilirliğini artırabilirsiniz. Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri A.Ş.’nin sunduğu Berqnet firewall ile siber tehditlere karşı üstün koruma, güvenli uzaktan bağlantı hizmeti, uygulama ve internet filtreleme özellikleri, KVKK ve 5651 sayılı Kanun hükümlerine uyumluluk ve daha birçok avantajı işletmenize kazandırabilirsiniz.

 

 

22 Haziran 2021
Hızlı Teklif Alın