Ne Aramıştınız?

Web Sitesi Kullanım Koşulları

https://berqnet.com, Timus Siber Güvenlik Teknolojileri Anonim Şirketi.’ye (“Timus”) ait kurumsal ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilerin ve hizmetlerin sunulduğu bir web sitesidir (“Web Sitesi”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Web Sitesi’ne girmeniz ve Web Sitesi’nde sunulan destek, kurulum, lisans kaydı, demo incelemesi, teklif alınması, ürün tanıtımı, kampanya ve duyuruların yapılması, ürün siparişi gibi hizmetlerden (“Hizmetler”) yararlanmanız Timus ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara (“Kullanım Koşulları”) tabidir. Web Sitesi Gizlilik Koşulları (“Gizlilik Koşulları”), bu Kullanım Koşullarının eki ve ayrılmaz parçasıdır.

     1. GENEL KULLANIM KOŞULLARI

1.1 Web Sitesi’ni kullanmaya başladığınız andan itibaren, Web Sitesi ve varsa diğer ilintili web sitelerine, bu Web Sitesi üzerinden veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli hizmetler, ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

1.2 Web Sitesi’nin kullanımı Web Sitesi’nde belirtilen koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.

1.3 Web Sitesi’ne girmeniz, Web Sitesi’ni kullanmanız Kullanım Koşulları’nı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Üyelik ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız.

1.4 Kullanım Koşulları’nda öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu Web Sitesi’ni ve/veya Hizmetleri kullanmayınız.

1.5 Web Sitesi yaşla ilgili kısıtlamalara tabi olabilir. Kullanıcıların (Kullanıcı(lar) tabiri, Web Sitesi’ne giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır) bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir. Her halükarda, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından Web Sitesi’ni ve Hizmetleri kullanmayınız.

     2. KULLANIM KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

2.1 Timus tarafından Kullanıcılar’a mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için Web Sitesi ve içeriği devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

2.2 Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde, Web Sitesi içeriğinde ve Hizmetler’de değişiklik meydana gelebilecektir.

2.3 Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Kullanım Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

     3. İÇERİK VE HİZMETLERDEN YARARLANMA

3.1 Web Sitesi’nde yer alan logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Web Sitesi İçeriği”) bir kısmı doğrudan Timus tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

3.2 Timus; Web Sitesi’ni, Hizmetler’i ve Web Sitesi İçeriği’ni dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Web Sitesi’ni reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Web Sitesi, Hizmetler ve/veya Web Sitesi İçeriği ile ilgili olması zorunlu değildir. Timus, reklamlara ilişkin uygulama ve tarifeleri dilediği zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilir.

3.3 Web Sitesi’ndeki bazı sayfaların, içeriğin ve/veya hizmetlerin kullanımı veya bunlarla kurulacak etkileşim özel birtakım ek hüküm ve şartlara tabi olabilir. Bu kapsamdaki herhangi bir sayfa, içerik ve/veya hizmet için “kabul ve onay” adımlarını seçerek ve/veya Web Sitesi’ni kullanmaya devam ederek Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız.

3.4 Kullanıcılar’ın, aksi Timus tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça veya açıkça öngörülmedikçe, Web Sitesi sayfalarını, Hizmetler’in ya da Web Sitesi İçeriği’ni kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

     4.WEB SİTESİ, HİZMETLER VE İÇERİĞİN KULLANIMINDAN SORUMLULUK

4.1 Kullanıcılar, Kullanım Koşulları’nı kabul ederek ve/veya Web Sitesi’nden herhangi bir şekilde yararlanarak Web Sitesi’nde yaptığı bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul eder. Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü iletişimin hukuki sonuçlarından münhasıran kendileri sorumludur. Timus bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

4.2 Timus, Web Sitesi İçeriği’nin ve/veya Hizmetler’in hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç, gelir kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.3 Web Sitesi üzerinden Kullanıcılar arası iletişimin mümkün olması halinde; Kullanıcılar arası iletişimle ilgili tüm sorumluluk taraflara aittir. Timus, iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

     5. GARANTİ OLMAMASI

5.1 Web Sitesi ve Hizmetler; Kullanıcılar’ın istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel hiçbir garanti içermemektedir.

5.2 Timus, Web Sitesi’nde yer alan işlev, Hizmetler ve Web Sitesi İçeriği’nin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da Web Sitesi’nin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Web Sitesi’nin kendisinin ya da üçüncü şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

5.3 Timus; Web Sitesi, Hizmetler ve sağlanan Web Sitesi İçeriği’nin, Kullanıcılar’ın tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçlarını karşılayacağı, kesintisiz ve yeterli kalitede olacağı, Kullanıcılar’a ticari anlamda menfaat, kazanç sağlayacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Timus, Web Sitesi veya Web Sitesi İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

5.4 Timus, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Web Sitesi’nde, Hizmetler’de, Kullanma Koşulları’nda ve Gizlilik Koşulları’nda değişiklik yapma, yeni/ek hizmetler ve/veya koşullar getirme, genel olarak Web Sitesi’nin yayınına son verme, Web Sitesi’nde yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, Web Sitesi’nin ve/veya Hizmetler’in tamamını veya bir kısmını kullanım dışı bırakma, askıya alma, üyelik koşuluna tabi tutma ve/veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

5.5 Kullanıcı, Kullanım Koşulları’nda belirtilen sorumsuzluk beyanlarını ve garanti verilmemesi hususlarını anlamış, değerlendirmiş ve açıkça kabul ederek Web Sitesi’ni kullanmaya başlamıştır.

     6. ALT VE ÜST LİNKLER

Web Sitesi’nde, Timus’un sahibi olmadığı, işletmediği ve/veya işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteleri, hizmetler veya sayfalar bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Timus’un erişim sağlanan bu web sitelerine ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu web sitelerine sağlanan kişisel bilgilerden, bu web sitelerinden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Timus sorumlu tutulamaz.  Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır.

     7. KULLANICI BİLGİLERİ

Web Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen veya girilen kimlik ve iletişim bilgisi dahil her türlü bilgiye ilişkin sorumluluk münhasıran ilgili Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı tarafından bu şekilde sağlanan bilgilerin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

     8. KİŞİSEL VERİLER

8.1 Kullanıcı, Web Sitesi’ne sunacağı kişisel verilerin, yürürlükteki mevzuata tabi olacağını ve bu bilgilerin Web Sitesi ve Web Sitesi İçeriği’nin kullanıma sunulması ve Hizmetler ile ilgili amaçlar doğrultusunda Gizlilik Koşulları’nda belirtilen kapsamda kullanılabileceğini, işlenebileceğini, saklanabileceğini, ilgili üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabileceğini ve Timus’un faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

8.2 Kullanıcı, Timus’a bu kişisel verilerin yeni ürün ve hizmetler, kampanyalar hakkında tanıtım yapılması, geliştirilecek yeni ürün ve hizmetler ve ticari iletişim için kullanılması, işlenmesi konusunda onay vermiştir.

8.3 Taraflar arasındaki ilişki herhangi bir sebeple sona erse dahi, bu madde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

     9. TİCARİ İLETİŞİM

Kullanıcılar; Timus veya Timus’un sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, üçüncü şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine açıkça önceden izin/onay verdiğini beyan ve kabul etmiştir. Kullanıcı, kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine izin/onay vermesinin, Web Sitesi’ni kullanması için bir ön şart ve/veya zorunluluk olmadığını bildiğini kabul etmiştir. Kullanıcı, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri Timus tarafından en geç üç iş günü içinde işleme alınır. Ret yolları, göndericisinin Timus olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

     10. FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI

10.1.Web Sitesi’nin tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Timus’a aittir. Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesi’nde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran Timus’a aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılar’a bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

10.2 Timus, Web Sitesi’nden yararlanabilmesi için Kullanıcı’ya Web Sitesi yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Timus’a ait olup; Kullanıcı’ya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

10.3 Web Sitesi’nin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.

10.4 Varsa, Web Sitesi’nde bulunan üçüncü şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları ilgili üçüncü şahıslara/hak sahiplerine aittir. Aksi belirtilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir Web Sitesi’ne yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

10.5 Kullanıcı, Web Sitesi’nde bulunan hiçbir veriyi toplamamayı; Web Sitesi’ne ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

     11. FİKRİ VEYA KİŞİSEL HAK İHLAL BİLDİRİMİ

Bir fikri ve sınai hak ya da şahıs hakkı ihlali ile karşılaşan Kullanıcılar, bilgi ve iletişim adresleri üzerinden Timus’a bildirimde bulunabilir.

     12. ZİYARET BİLGİLERİNİN TOPLANMASI

Web Sitesi ziyaret edildiğinde web sunucuları Web Sitesi’nin Kullanıcı bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, Kullanıcılar’ın sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, cihaz tipi, bölge, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri ve Web Sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Web Sitesi’nin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda Kullanıcı’nın Timus’a izin verdiği anlamına gelir.

      13. MÜDAHALE YASAĞI

Web Sitesi’nin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Timus tarafından soruşturulacak ve hukuka aykırı bir işlemden şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Böyle bir şüphenin varlığı halinde; ilgili Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ne erişimi sonlandırılabilir, varsa üyelikleri iptal edilebilir ve yasal işlemler için gerekli tüm Kullanıcı verileri ilgili yasal mercilerle paylaşılabilir.

     14. YASAK DAVRANIŞLAR

Kullanıcılar, Web Sitesi serverına belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

     15. SONA ERME

15.1 Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da Web Sitesi içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Web Sitesinin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur.

15.2 Timus, (i) Kullanıcı’nın burada yazılı ya da Timus tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) Kullanıcı’nın yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) Timus’un Web Sitesi’ne ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcılarıyla olan ticari ilişkisinin sona ermesi ve/veya servis sağlayıcılardan alınan servislerin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde, (iv) Mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları ve/veya mücbir sebeplere bağlı olarak Web Sitesi’ne erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) kendi takdirine bağlı olarak; haklı nedenle ve önceden bildirimde bulunmaksızın tazminatsız olarak Kullanıcı’nın varsa üyeliğini iptal edebilir, Web Sitesi kullanımını engelleyebilir, erişimini askıya alabilir, son verebilir.

15.3 Timus’un burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması; Timus’un, Kullanım Koşulları, Gizlilik Koşulları ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

     16. KAYITLAR

Web Sitesi’nin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Timus’un defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik kayıtları, bilgisayar kayıtları, ticari defterleri, ticari kayıt, belge ve dokümanları ile Timus tarafından Kullanıcılara yapılan e-posta, kısa mesaj (sms), faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

     17. TEBLİGAT SÖZLEŞMESİ

Timus tarafından; Kullanıcılar’ın, Web Sitesi’ne verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, kısa mesaj (sms) veya faks tebliğlerinin veya benzeri elektronik tebligatların, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

     18. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Web Sitesi’nin kullanımıyla ve Kullanım Koşulları’yla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve/veya Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Web Sitesi’nin kullanımıyla ve Kullanım Koşulları’yla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

     19. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Kullanım Koşulları ve Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

     20. BİLGİ VE İLETİŞİM

Web Sitesi Kullanım ve Gizlilik Koşulları’na ilişkin sorularınız için [email protected]  adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Hızlı Teklif Alın