Ne Aramıştınız?

Kamu Kuruluşları için Siber Güvenliğin Önemi

Siber tehditler sürekli gelişmekte olduğundan, kamu sektörü siber güvenlik risklerini ele almak ve veri güvenliğini sağlamak için proaktif bir yaklaşım benimsemelidir.

İçerik Başlıkları
kamuda siber güvenlik

Siber saldırganlar, birey, özel ve kamu kurumları ayrımı yapmaksızın erişim sağlayabilecekleri her sistemi hedef alırlar. Üstelik, kamu kurumlarını hedef alan siber saldırılar, daha geniş kitlelere ve daha etkili zararlara yol açabilir. Maddi ve manevi kayıplara ek olarak, kamuda siber güvenlik, saklanan verilerin hassasiyetinden dolayı milli güvenliği dahi riske atabileceğinden son derece önemlidir.

Kamu kurumları, siber güvenlik konusunda ciddi yatırımlar yaparak, siber güvenlik ve hassas verilerin korunması için çalışmalar yürütürler. Ancak, hem kamu çalışanlarının hem de kurumun dijital hizmetlerini kullananların, siber güvenlik ve farkındalık konularında yeterince bilgi sahibi olmaması güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bu sebeple, siber güvenlik alanında uzman personel ve özellikle yerli yazılım ve siber güvenlik araçlarının kullanımına ihtiyaç duyulur.

Kamuda siber güvenlik çalışmalarını zorlaştıran bir başka nokta ise, siber saldırganların çeşitliliği ve sahip oldukları imkanlardır. Devlet kurumlarının değerli verileri her zaman kendi çıkarları için çalışan siber saldırganların hedefi olmayabilir. Başka devletler tarafından desteklenen bilgisayar korsanları da casusluk amacıyla kamu kurumlarının sistemlerine saldırı gerçekleştirebilirler. Gelişmiş kaynaklara erişebilen siber saldırganlara karşı kamu kurumlarını korumak oldukça zorlu ve uzmanlık gerektiren bir çalışmadır.

Kamu Sektöründe Siber Güvenliğin Önemi

Bir sistemde kimlik ve hesap bilgileri gibi hassas bilgilerin bulunması, o sistemi siber saldırganların hedefi haline getirmek için yeterlidir. Kamu kurumlarının sistemleri ise veri açısından adeta bir hazine gibidir. Yüz binlerce hatta milyonlarca kişinin değerli verileri kamu kurumlarının sunucularında barındırılır.

Siber saldırganlar, bu değerli verilere ulaşmak için oldukça çeşitli saldırı yöntemleri kullanarak kamu kurumlarını hedef alırlar. Virüsler, casus yazılımları, fidye yazılımları ve oltalama saldırıları gibi yöntemlerle kamu kurumları ve personellerini hedef alırlar. Bu saldırılar sonucunda, siber saldırganlar kamu kurumlarının bünyesinde barındırılan değerli verileri ele geçirerek kendi çıkarları için kullanabilir, satabilir veya kritik bilgileri ifşa edebilirler. Ayrıca, bilişim sistemlerini belirli bir süre erişilemez hale getirerek veya kalıcı veri kayıplarına neden olarak zarar verebilirler. Kamu kurumlarının sistemlerinden ele geçirilen veriler aynı zamanda bir ülkenin milli güvenliğini tehdit edebilecek düzeyde olabilir. Bu nedenle, hem vatandaşlar hem de ülkenin geleceği için kamu sektöründe siber güvenlik önlemleri, bilgi güvenliği için en üst düzeyde tutulmalıdır.

Kamu Sektöründe Siber Güvenlik Önlemleri

Kamuda siber güvenlik için alınması gereken çeşitli önlemler bulunur. Bu siber güvenlik önlemleri şu şekildedir:

Güvenli Yazılımların ve Donanımların Kullanılması

Kamu sektöründe kullanılan yazılım ve işletim sistemlerinin lisanslı ve güvenilir firmalar tarafından, hatta mümkünse yerli firmalar tarafından veya kamu kurumu bünyesinde geliştirilmiş olması önemlidir. Yazılımlarda yer alan herhangi bir güvenlik zafiyeti, kurumun işleyişini aksatabilir ve hassas bilgilerin siber saldırganların eline geçmesine neden olabilir. Aynı durum, kurum içerisinde kullanılan bilgisayar, yazıcı ve ağ ekipmanları gibi donanımlar için de geçerlidir. Bu cihazların mümkünse yerli üreticiler tarafından geliştirilmiş alternatiflerinin kullanılması, ülkenin siber güvenliğinin sağlanmasında ve dışa bağımlılığının azaltılmasına, olası siber savaş ve casusluk faaliyetlerine karşı güvende olmasına yardımcı olur.

Donanım ve Yazılımların Güncel Tutulması

Bilişim altyapısını oluşturan donanım ve yazılımların sürekli olarak güncellenmesi gerekir. Sadece kamu kurumları için değil, hem bireysel hem de özel kuruluşlar için de yazılım ve donanımın güncellenmemesi, siber güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturur. Etkin bir siber güvenlik için kullanılan yazılımların geliştirici tarafından sunulan en güncel versiyonlarının kullanılması gerekir. Aksi durumda, siber saldırganlar mevcut güvenlik açıklarını kullanarak sisteme erişebilirler. Benzer bir durum, kullanılan donanımlar için de geçerlidir. Zaman içinde hem üretici firma hem de siber saldırganlar, donanım üzerinde kullanılan güvenlik zafiyetlerini tespit ederek saldırılarında bu açıklardan faydalanabilirler. Kullanılan yazılım ve donanımların güncel tutulması, dijital süreçlerin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Güvenlik Duvarları ve Diğer Koruma Yöntemlerinin Kullanılması

Siber güvenlik için geliştirilmiş koruma yöntemlerinin kamu kurumlarının sistemlerinde ve personeli tarafından aktif olarak kullanılması gerekir. Kamu personeli tarafından kullanılan hesaplara erişim için iki faktörlü doğrulama yöntemlerinin kullanılması, yine bu personel tarafından kullanılan cihazlarda güvenlik yazılımlarına yer verilmesi gerekir. Kamu kuruluşlarının ağlarının yapılandırılmasında da siber güvenlik için büyük bir öneme sahip olan güvenlik duvarlarının kullanılması gerekir. Mümkünse yerli güvenlik duvarı çözümleri tercih edilmeli ve bu cihazların yapılandırılması siber güvenlik uzmanları tarafından en doğru şekilde gerçekleştirilmelidir.

Düzenli Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

Güvenli bir ağ için belirli aralıklarla denetimler gerçekleştirilmelidir. Siber güvenlik uzmanlarının görevleri arasında yer alan test çalışmaları ile kurulan sistemin tüm elemanları denetlenerek olası güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesine çalışılmalıdır. İlk kurulumda sorunsuz gibi görünen bir sistemde, yazılımlarda oluşan bir değişiklik veya personel tarafından gerçekleştirilen hatalı bir işlem de güvenlik açısından bir açık oluşturabilir.

Siber Güvenlik Farkındalığının Artırılması

Teknik açıdan siber güvenlik için alınabilecek tüm önlemlerle birlikte, kurumu siber tehditlere açık hale getirebilecek insan faktörünü en aza indirecek çalışmalar yapılmalıdır. Kurum personeli için siber güvenlik farkındalığı oluşturacak eğitimler gerçekleştirilerek, dijital ortamdaki işlemlerini en güvenli şekilde gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. Siber güvenlik farkındalığı kazandıkça, kişiler gerçekleştirdikleri işlemlerin ne gibi sorunlara yol açabileceğini öğrenerek daha dikkatli olmaya yönlendirilirler. Kurum içerisinde yürütülen bu siber farkındalık eğitimleri, toplumun geneline yayılarak kurumun sistemlerini kullanan vatandaşların da siber güvenlik konusunda duyarlı davranmasını sağlar.

Yedekleme Planı Yapılması

Siber güvenlik için gerekli tüm önlemlerin alındığı düşünülse bile, her zaman bir veri yedekleme stratejisi yürütülmelidir. Fidye yazılımları gibi zararlı yazılımlar, verileri ele geçirmek yerine şifreleyerek fidye isterler. Böyle bir durumda, en güncel yedeğe geçilerek veri kaybı önlenir ve siber saldırıların etkileri en aza indirilir. Yedekleme aynı zamanda, donanım arızaları veya yazılım hataları sonucu oluşabilecek veri kayıplarının önlenmesi açısından da faydalıdır. Kurum içerisinde yürütülen bu siber farkındalık eğitimleri, toplumun geneline yayılarak kurumun sistemlerini kullanan vatandaşların da siber güvenlik konusunda duyarlı davranmasını sağlar.

Siber Güvenlik Uzmanlarının Kamu Kurumlarının Siber Güvenliğindeki Rolü

Kamu kurumlarında siber güvenlik süreçlerinin bilişim sistemlerinin güvenliği üzerine yoğunlaşmış siber güvenlik uzmanları tarafından yürütülmesi en doğrusudur. Bir siber güvenlik uzmanı, normal bir BT personelinin yeterli bilgi sahibi olmadığı alanlar hakkındaki tecrübesiyle siber güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Siber Güvenlik Uzmanlarının Görevleri ve Yetenekleri Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar sistemlerinin ve ağlarının siber saldırılara karşı güvenliğini sağlamakla sorumlu kişilerdir. Bu uzmanlar siber saldırganların kullandığı saldırı teknikleri hakkında bilgi sahibidir ve bu saldırıların önlenmesi için gereken çalışmaları yürütürler.

Siber güvenlik uzmanlarının görev dağılımları, kurumlarında siber güvenlik alanında çalışan uzman sayısına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, siber güvenlik uzmanları güncel siber tehditler hakkında bilgi edinir, ağ ve sistem güvenliğini penetrasyon (sızma) testleri gibi çeşitli uygulamalarla denetler, tespit edilen güvenlik zafiyetlerini raporlar ve çözümü için öneriler sunar. Ayrıca, kurumda çalışan tüm departmanlardaki personeli siber güvenlik konusunda bilinçlendirir ve kurumun güvenlik protokolleri hakkında bilgilendirir.

Kritik bir görev yürüten siber güvenlik uzmanlarının sahip olması gereken temel yetenekler şunlardır:

  • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmalıdır. Karmaşık problemlere akılcı ve pratik çözümler üretebilmelidir.
  • Bilgisayar sistemleri ve ağ teknolojileri hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olmalıdır. Kullanılan işletim sistemlerinden, ağ elemanı donanımlara kadar siber güvenlik açısından risk oluşturabilecek her bir yazılım ve donanım hakkında yetkin olmalıdır.
  • Siber güvenliği test etmek amacıyla çeşitli kontroller yapabilecek ve tespit edilen açıkları yazılım geliştirme ekibine en doğru şekilde raporlayabilecek düzeyde kodlama bilgisine sahip olmalıdır.
  • Yazılım ve sistem yönetimi gibi sorumlulukları bulunan diğer BT personelleri ile sağlıklı iletişim kurmada ve kurumda yer alan tüm personele siber güvenlik farkındalığı oluşturma amacıyla etkili iletişim kurma yeteneğine sahip olmalıdır.
  • Tüm dünyadaki siber tehditler ve siber güvenlik konusundaki gelişmeleri takip edip, sorumlusu olduğu sistemi kontrol edebilecek bilgi birikimine sahip olmalıdır.

Kamu Sektöründe Siber Güvenlik Uzmanlarının Önemi

Her birey ve kuruluş için siber güvenliğin sağlanması, oluşabilecek maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi için büyük öneme sahiptir. Saklanan verilerin hassaslığı ve boyutu göz önünde bulundurulduğunda, kamu kurumlarını hedef alan bir siber saldırının oluşturabileceği zararın boyutu oldukça büyük olacaktır. Bu sebeple, kamu kurumları için siber güvenlik standartlarının oluşturulması ve bu standartlara uygun çalışmaların siber güvenlik uzmanları tarafından yürütülmesi gerekir.

Kamu kurumlarına karşı gerçekleştirilen bir siber saldırı, bir ülke için kritik öneme sahip askeri planlar, devlet sırları ve ekonomik planlar gibi verilerin gizliliğinin ihlali ile sonuçlanabileceğinden, milli güvenliği tehdit eder hale gelebilir. Kamu kurumlarında açık kaynak olarak geliştirilen yerli işletim sistemlerinin ve siber güvenliğin yapı taşlarından olan yerli güvenlik duvarı çözümlerinin kullanılması en doğru tercihtir.

22 Mart 2024
Hızlı Teklif Alın