Ne Aramıştınız?

SOC nedir? Security Operations Center (SOC) Kurulum Aşamaları Nelerdir?

Security Operations Center ifadesinin kısaltması olan SOC; bir kurumun güvenlik operasyonlarını izleme, analiz etme, problemleri tespit etme ve yönetme gibi faaliyetlerini sürdürdüğü güvenlik operasyonları merkezidir.

İçerik Başlıkları
SOC

Peki güvenlik operasyonları merkezinde incelenen aktiviteler nelerdir? Güvenlik operasyonları merkezi; bir kurumun ağ, sunucu, veri tabanı, sistem, web sitesi ve diğer tüm uygulamalarının aktivitelerini izlemeye yarar. İlgili güvenlik ekipleri, SOC aracılığıyla izledikleri aktivitelerde herhangi bir problem tespit ettiklerinde güvenlik ihlalini gidermek ve riski ortadan kaldırmak için problemi analiz ederler. Ardından yaptıkları analizleri, inceledikleri aktiviteleri ve tespit ettikleri problemlerin nerede ve nasıl oluştuğunu bir rapor haline getirirler. Bu rapor doğrultusunda kurumlar siber güvenlik operasyonlarını daha etkili bir şekilde yönetebilmek için güvenlik aksiyonları alabilir.

SOC Ne İşe Yarar?

Bir kurumdaki ağ, uygulama ve sistemleri izleyen ve analiz eden güvenlik operasyonları merkezinin görevleri şunlardır:

  • Aktiviteleri izlemek amacıyla yapılacak olan loglamalar için altyapının kurulması SOC tarafından gerçekleştirilir.
  • SOC’de taranan ağ, uygulama ve sistemlerde ortaya çıkabilecek olası güvenlik problemleri analiz edilerek raporlanır.
  • SOC’de olası siber saldırı risklerine karşı alarmlar kurulabilir ve kritik durumlarda güvenlik analistleri, siber güvenlik mühendisleri ve yöneticiler bilgilendirilebilir.
  • SOC; bir kurumun güvenlik operasyonlarını bir merkez üzerinde analiz etmesini ve problemlerin çözümü için aksiyon almasını sağlar. Bu süreçte kurumlar, mevcut problemlerini tespit ederken gelecekteki olası saldırılara karşı da tedbirler alabilir.
  • Kurumlar SOC raporunda elde ettikleri sonuca göre yeni siber güvenlik politikaları belirleyebilir ya da mevcutta bulunan güvenlik politikalarını güncelleyebilir.

SOC Nasıl Kurulur?

Kurumda bir güvenlik operasyonları merkezi yani SOC kurulumunu yaparken ekipleri plan ve stratejik hedefler doğrultusunda bilgilendirmeli, SOC için gereken altyapıyı oluşturmalı ve operasyonları yönetecek ekip üyelerini belirlemelisiniz. SOC kurulumu temel olarak analiz, planlama, kurulum ve işletim olmak üzere dört aşamadan oluşur.

1- Analiz

Analiz aşamasında kurumunuzun siber güvenlik alanında sahip olduğu nitelikli personelleri, güvenlik protokollerini ve operasyonların yönetimi sürecinde kullandığınız yazılım araçlarını analiz edebilirsiniz.

2- Planlama

Analizler doğrultusunda kurumunuzun eksiklerini tespit ederek ulaşmanız gereken siber güvenlik hedefleri doğrultusunda yeni stratejiler belirleyebilir ya da mevcut planlarınızın üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

3- Kurulum

SOC kurulum aşamasında güvenlik operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yönetilebilmesi için gereken insan kaynağı, donanım ve yazılım teknolojileri kullanılır. Bu aşamada ilgili kontrolleri yaparak gerekli kaynakları temin edebilmek için çalışmalar yapabilirsiniz.

4- İşletim

İşletim aşaması siber güvenlik operasyonları merkezinin faaliyetlerini yürütmesi ve sürekli iyileştirilmesi çalışmalarını kapsar. Koruma, tespit, müdahale ve geri dönüş olarak dörde ayrılan işletim aşamasının amaçları şunlardır:

  • Koruma: Siber saldırganların kurumda yer alan ağ, sistemi web sitesi ve diğer tüm uygulamalara erişimini ve veri kaybını engellemek için alınan tedbirlerdir. Bu tedbirler, anlık olarak izlenen siber güvenlik operasyonları merkezinde oluşabilecek risklere karşı alınır. Merkezdeki değişim durumunda ise yeniden değerlendirilerek yeni çözüm yöntemleri geliştirebilirsiniz.
  • Tespit: Kuruma iç ya da dış kaynaklardan yapılan siber saldırıları ortaya çıkarmaktır. Tespit aşamasında siber saldırının hangi bölgeye ne amaçla yapıldığını belirleyebilir ve ardından siber saldırganın saldırı sonucunda erişebileceği alanları analiz edebilirsiniz.
  • Müdahale: Tespit edilen siber saldırılara karşı veri kaybını engellemek ve ağ, sistem, uygulama ya da web sitelerinin güvenliğini sağlamak için müdahalede bulunmanız gerekir. Kurumunuzda faaliyet gösteren ilgili siber güvenlik analist, yönetici ve mühendisler; mevcut saldırıları engellemek ve olası riskleri ortadan kaldırmak için çeşitli yazılım, donanım ve diğer teknik araçları kullanarak çalışmalar yapar.
  • Geri Dönüş: Sistemi devamlı olarak güvenli hale getirmektir. Geri dönüş kapsamında yapılan çalışmalarda koruma, tespit ve müdahale sonucunda karşı karşıya geldiğiniz durumları raporlayabilirsiniz. Bu raporlar ile insan, operasyon ve teknoloji bileşenlerinizi daha iyi bir şekilde planlayarak siber güvenlik operasyonları merkezinden aldığınız verimi artırabilirsiniz.

İşletmenizi ve İtibarınızı Berqnet Ürünleriyle ile Koruyun!

Siber Güvenliğin Modern Hali: SASE

Secure Access Service Edge anlamına gelen SASE, Berqnet tarafından tasarlanan ve ağınızı tek bir platformdan yönetmenizi sağlayan bir teknolojidir. SASE; Güvenli İnternet Erişimi, SD-WAN, Sıfır Güven Yaklaşımı (ZTNA) ve Merkezi Yönetim olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler sayesinde ağ ve güvenlik operasyonlarını tek bir merkez üzerinden yönetmeniz ve operasyon verimliliğini artırmanız mümkündür. Bunun yanı sıra Berqnet yapay zekâ desteği ile şubeler ve merkez arasındaki güvenlik operasyonlarını tek bir ekrandan rahatlıkla takip edebilirsiniz.

İşletmenizi ve İtibarınızı Berqnet Ürünleriyle ile Koruyun!

Sıkça Sorulan Sorular

SOC olarak güvenlik operasyonları merkezinde bir kurumun siber güvenlik tehditlerini analiz etmek ve olası riskleri ortadan kaldırmak için güvenlik iyileştirmeleri yapmaktan sorumlu olan kişiler yer alır. Güvenlik operasyonları merkezinde siber güvenlik analistleri, siber tehdit ve istihbarat ekipleri, ağ mühendisleri, denetim mühendisleri ve siber güvenlik yöneticileri yer alır. SOC yöneticisi; kurumun siber güvenlik stratejilerine hâkim, teknik araçların kullanımı hakkında deneyimli ve ekibi motive edecek biri olmalıdır.

SOC tarafından kurumlara 7 gün 24 saat boyunca ağ, sistem ve uygulamalarını izleme, analiz etme ve yönetme imkânı sağlanır. Böylelikle kurumlar güne ya da saate bakmaksızın iç ya da dış kaynaklardan gelebilecek olası siber saldırı, zararlı yazılım ve virüslere karşı savunma yapabilir ve gereken tedbirleri alabilir. SOC yapısının en önemli avantajı, aktivitelerin sürekli olarak izlenebilmesi ve olası tehditlerin anlık olarak raporlanabilmesidir. Hızlı aksiyon almak, kurumların siber güvenlik operasyonlarının yönetiminde kritik bir öneme sahiptir.

Siber güvenlik risklerini belirleme, güvenlik operasyonlarını izleme, siber tehdit istihbaratı oluşturma, siber saldırılara müdahale etme, güvenlik teknolojilerini geliştirme ve güvenlik süreçlerinin sürekliliğini sağlama gibi pek çok konuda kurumların stratejilerini belirlemeye yardımcı olan SOC; farklı modellere sahiptir. SOC modelleri; Internal SOC, Hybrid SOC, Virtual SOC ve Fusion SOC olmak üzere 4’e ayrılır.

SOC; yalnızca kurumu değil aynı zamanda kurumun müşterilerine ait olan verilerin güvenliğini korumaya yardımcı olduğundan önemli bir faktördür. Dolayısıyla SOC seçimi kurumun kapasitesini, çalışan personel sayısına, çalışan personellerin sahip olduğu yazılım, donanım ve diğer teknik bilgi ve yetkinliklere, kurumun siber güvenlik stratejilerine ve kurumun bütçesine göre değişkenlik gösterebilir. Siz de hem müşterilere karşı itibarınızı korumak hem kurumunuzda yer alan ağ, sistem, uygulama ve web sitelerinin güvenliğini sağlamak hem de olası siber saldırı risklerini ortadan kaldırmak için kurumunuza uygun olan SOC modelini seçip güvenlik merkezi operasyonlarını etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

4 Ağustos 2022
Hızlı Teklif Alın