Ne Aramıştınız?

Siber Tehdit İstihbaratı Nedir? Kurumlar İçin Ne İfade Eder?

Siber güvenliğin bir uzantısı olan siber tehdit istihbaratı proaktif siber güvenlik yöntemlerini kapsar.

İçerik Başlıkları
Siber Tehdit İstihbaratı

Dijitalleşmeyle birlikte artan siber saldırı tehditleri kötü amaçlı yazılım, siber saldırı ve çeşitli güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Siber tehdit istihbaratı ise uygulanabilir ve gerçek çözüm yöntemleri ile kurumların siber güvenliğini koruma altına almayı amaçlar. Tehdit istihbaratı alanında birçok yapay zekâ aracından faydalanılır. Bu sayede şirketler internet ağları üzerinden kendilerine karşı oluşan tehditleri daha kolay anlayarak aksiyon alma fırsatı yakalayabilir.

Siber güvenlik istihbaratı İngilizcede Cyber Thread Intelligence adı ile bilinir. Kısaca CTI olarak ifade edilen bu kavram, olası tehditler hakkında verilerin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi esasına dayanır. Tehdit istihbaratı için toplanan veriler ayrıntılı olarak incelendikten sonra sorunlar tespit edilir ve çözüm yolları için harekete geçilir. Tehdit istihbaratı özellikle bankacılık, finans, üretim ve enerji sektörlerinde sıkça kullanılır. Bu alanlarda çalışan ekipler, olası saldırı tehditlerini algılayarak verileri korumak adına hızlı bir şekilde eyleme geçmeye hazırlanır. Peki, siber tehdit istihbaratı yöntemleri nelerdir ve CTI’ın işletmeler için önemi nedir? Gelin siber tehdit kavramına dair işletmeler tarafından merak edilen bu konu başlıklarına yakından bakalım.

Siber Tehdit İstihbaratı Yöntemleri Nelerdir?

Kurumların siber güvenlik ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası olan siber tehdit istihbaratı üç temel kategoriye ayrılır. Aşağıda siber tehdit istihbarat yöntemlerini bulabilirsiniz:

 • Stratejik tehdit istihbaratı: Stratejik tehdit istihbaratı çoğunlukla teknik konulara fazla vakıf olmayan kurumların üst yönetim kadroları için oluşturulmuş istihbarat şeklidir. Stratejik istihbarat, şirket kararlarına etki edebilecek siber güvenlik tehditlerini içine alır. Konu hakkında toplanan veriler incelenerek kurumun genel güvenlik politikaları oluşturulur. Bu istihbarat türünde şirketin medya raporları, araştırma verileri ve tanıtım metinleri incelenir. Risk yönetimi unsurları esas alınarak aksiyon planı oluşturulur.
 • Taktiksel tehdit istihbaratı: Teknik olarak daha bilgili olan BT ekiplerine yönelik oluşturulan taktiksel istihbarat yakın geleceğe odaklı şekilde hazırlanır. Bu istihbarat türünde BT ekiplerinin ağ içerisinde olası tehditleri kolayca fark etmesi için basit göstergeler kullanılır. Kötü IP adresleri, olağan dışı trafik akışı veya dosya indirme talepleri basit gösterge unsurlarını içine alır. Genellikle otomatik şekilde işlev gören taktiksel istihbarat diğerlerine göre en kolay hazırlanan istihbarat türüdür.
 • Operasyonel tehdit istihbaratı: Odağına geçmiş siber saldırı tehditlerini alır. Geçmiş saldırıların hedefi, zorluk seviyesi ve zamanlaması operasyonel tehdit istihbaratının konuları arasındadır. Çok fazla kaynağın ele alındığı söz konusu istihbarat türü uzun ömürlü olarak tasarlanır.

Siber Tehdit İstihbaratının Önemi Nedir?

Cyber Thread Intelligence, kurumlara potansiyel siber tehditler konusunda farkındalık kazandırma işlevine sahiptir. CTI sayesinde şirketler tehlikeli ihlal durumları oluşmadan önce olaya müdahale ederek siber güvenliği kontrol altına alabilir. CTI’ın şirketler için önemi şu şekilde özetlenebilir:

 • Tehditleri analiz etme: Siber tehdit istihbaratı sayesinde önceden gerçekleştirilmiş saldırıların türleri incelenir ve bunlar ışığında çeşitli analizler yapılır. Böylece siber saldırganların kullandığı teknikler ve tercih ettiği taktikler hakkında fikir sahibi olunabilir.
 • Veri kaybını önleme: Kötü niyetli saldırganlar siber saldırı düzenlerken genellikle kurumların zayıf taraflarını tercih eder. Siber saldırı konusunda bilinçli olmayan çalışanlar veya kontrolü gerçekleştirilmemiş ürün ve yazılımlar siber saldırganların hedefindedir. Siber tehdit istihbaratı zafiyeti yüksek olan kişi ve ürünlere karşı gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı önlem alır. Bu da şirketlerin veri kaybı riskini önemli ölçüde azaltır.
 • Veri analizi: Siber saldırılar sırasında ortaya çıkan veriler siber istihbarat yöntemleri ile ele alınır ve gelecekte düzenlenecek olası tehditler hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Veri ihlallerini belirleme: Kurumlara karşı düzenlenen siber saldırılarda ortaya çıkan veri ihlalleri ve sızıntılara dair bilgiler önceden tespit edildiğinde şirketlerin maddi ve manevi kayıpları en aza indirilmiş olur.
 • İstihbarat paylaşımı yapma: Şirketlerin siber saldırılar hakkında verileri paylaşması, bu konuda alınan önemlerin geliştirilmesine ve savunma mekanizmasının güçlendirilmesine katkı sunar.

Siber Tehdit İstihbaratı Programında Hangi Özellikler Bulunmalıdır?

Siber tehdit yönetimi amacıyla tasarlanan siber tehdit istihbarat programları vakalara 360 dereceden bakan özelliklere sahiptir. Söz konusu programlar kurumun verilerini tümüyle ele alan, etkinliklerini izleyen ve olası sorunları tespit eden uygulamalardan oluşur. İşte tehdit istihbarat programlarında yer alması gereken önemli özellikler şunlardır:

 • Özel tehdit yönetimi: Siber tehdit istihbarat programları şirket ağ sisteminize erişen, sistemin zayıf noktalarını belirleyen ve size koruma önerileri sunan uygulamalar bütünüdür. Sisteminizi 7 gün 24 saat boyunca izleyen programlar olası siber güvenlik tehditlerini önceden algılamaya çalışır. Siber güvenlik tehditlerinin çoğu karmaşık yapıya sahip olabilir. Bu nedenle şirketinize uygun siber tehdit istihbarat programlarını seçme konusunda sorunlara birden fazla çözüm önerisi sunan sistemlerden faydalanmanız mantıklı olur.
 • Tehdit verileri: İyi bir siber tehdit istihbarat programı kötü amaçlı yazılımlar, zararlı web siteleri ve olası tehditler hakkında size güncel tehdit verileri listesi sunmalıdır.
 • Raporlara erişim imkânı: Tehdit verilerine ek olarak programlar siber saldırganların sisteme nasıl eriştiği, amaçları ve sisteme verdiği zararlar hakkında size detaylı rapor sunmalıdır. Bu sayede siber güvenliğiniz hakkında daha doğru kararlar verebilirsiniz.
 • Çözüm stratejileri: Kullandığınız programlar kurumunuza karşı düzenlenen siber saldırıların belirlenmesine ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirmenize destek olmalıdır. Size sadece rapor sunan programlar yerine olası çözüm önerilerinde bulunan sistemleri tercih ederek kurumunuz için gerçek çözüm stratejileri geliştirebilirsiniz.

Siber tehditlerin her geçen gün arttığı günümüzde kurumunuza maddi ve manevi yönden zarar verebilecek siber saldırılara karşı siber istihbarat programları kullanabilir ve her türlü saldırı riskini azaltabilirsiniz. Buna ek olarak Berqnet tarafından geliştirilen SASE ve Firewall cihazlarıyla şirketinizin sistem ağını tek bir noktadan yöneterek potansiyel siber tehditlere karşı korunabilirsiniz. Berqnet cihazları %100 yerli AR-GE çalışmalarıyla tasarlanmıştır. Güvenli uzak bağlantı, web ve uygulama filtre özellikleriyle yeni nesil siber güvenlik çözümlerini sizlerle buluşturur.

İşletmenizi ve İtibarınızı Siber Tehditlere Karşı Berqnet'le Koruyun

Sıkça Sorulan Sorular

 • Veri sızıntıları
 • Zararlı yazılım saldırıları
 • Fidye yazılım saldırıları
 • Faaliyetleri servis dışı bırakma saldırıları
 • Son kullanıcıya yapılan saldırılar
 • Oltalama saldırıları

Siber güvenlik alanında tehdit istihbaratı ve tehdit verileri sıklıkla karıştırılan iki kavramdır. Tehdit verileri kurumlara potansiyel tehditlerin bir listesini sunarken tehdit istihbaratı duruma daha bütünsel bir pencereden bakar. Elde edilen verileri daha geniş bir bağlamda yorumlayan tehdit istihbaratı bilgiye dayalı karar mekanizmasını harekete geçirmeyi hedefler. Kurumlar tehdit istihbaratı sayesinde güvenilir veriye dayanan kararlar alabilir ve önleyici aksiyonlar oluşturabilir.

 • Kurumların risk yönetim stratejilerine destek olur.
 • Çeşitli uyarılar sayesinde şirketlerde iyi bir güvenlik yapılandırması oluşturulmasını sağlar.
 • Tehditlerin önceden farkına varılmasına yardımcı olur.
 • Kullanılan şirket kaynaklarını daha verimli hale getirmeyi destekler.
 • Kurum çalışanlarının siber güvenlik konusunda daha duyarlı hareket etmesini sağlar.
 • Şirketlerde potansiyel tehditlere karşı doğru karar verme mekanizmasının uygulanmasına olanak tanır.
12 Haziran 2023
Hızlı Teklif Alın