Ne Aramıştınız?

Şirketlerde İş Sürekliliğini Sağlama ve Felaket Kurtarma Planına Genel Bakış

Günümüzde iş dünyası sürekli gelişen hizmetler ve teknolojiler öncülüğünde ilerleyen dinamiklere sahip. Kendi alanında müşterilerine kaliteli hizmet veren her firma için iş sürekliliğini güvence altına almak en önemli noktalardan biri.

İçerik Başlıkları
iş sürekliliği

Başarılı şirketlerin hepsi iş sürekliliği ve kesintisiz hizmet konusuna oldukça titiz yaklaşır. Ancak ansızın meydana gelen afetler ve beklenmeyen felaketler nedeniyle iş dünyasındaki birçok firmada iş kesintileri yaşanabilir. İşte bu durumu önlemenin yolu ise beklenmedik olaylara karşı iş sürekliliği ve kurtarma planı belirlemekte saklıdır.

2021 yılında IT ve güvenlik uzmanlarıyla yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, dünyanın önde gelen şirketlerinin en az yüzde 57’sinin; zararlı yazılım, virüs ve trojan gibi tehditlere karşı önlem aldığı görülürken firmaların sadece yüzde 35’i beklenmedik bir felakete karşı kurtarma planına sahip olduğunu belirtti. (1) Söz konusu verilere bakıldığında uluslararası alanda faaliyet gösteren birçok şirketin felaket kurtarma konusunda önlem alması gerektiği açık. Peki, iş sürekliliği işletmeler için ne ifade eder ve ISO 22301 standardı nedir? Gelin işletmelerde kritik öneme sahip olan felaket kurtarma ve iş sürekliliği kavramına yakından bakalım.

İş Sürekliliğini Sağlama İşletmeler için Ne Anlama Gelir?

Afet, siber saldırı veya beklenmedik durumlarda şirketlerin faaliyet alanlarında öngörülemeyen aksamalar meydana gelebilir. Ani şekilde gelişen durumlar işletmeler için tehdit olarak algılanır ve kriz yönetimini gerekli kılar. Bu noktada şirketlerin ani durumlara karşı tepki verebilme kabiliyeti oldukça önemlidir. Afet ve kriz planına önceden hazırlıklı olan şirketler bu tip olayları en az zararla atlatır ve iş kaybını minimum seviyede tutmayı başarır. İşletmeler için başarı kıstası olarak görülecek süreçleri işleri aksatmadan yürütmek ve risklere karşı hazır olmak kurumların iş sürekliliğine yatırım yapması ile ilgilidir.

Doğal afetler, seller, yangınlar veya siber saldırılar şirketler için birer risk unsuru olarak görülebilir. İş sürekliliği planlaması sadece bir ürün veya teknolojiye indirgenmemeli, plan tüm süreçler göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. İşletmeye değer katan faaliyetleri ve hizmetleri önceden planlanmış sistemlere bağlı kalarak yönetmek tüm organizasyonun sürekliliğini yakından etkiler.

ISO 22301 ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Felaket Kurtarma Planı Nasıl Yapılır?

ISO 22301, global iş dünyasında sürdürülen faaliyetlerin sürekliliğini desteklemek amacıyla oluşturulan uluslararası standartlar bütünüdür. Risk planı olarak da tanımlanabilen bu sistem ani olaylara karşı işletmeleri her türlü riske hazırlama ve olası riskleri elimine etme amacı güder. ISO 22301 standardı ile birlikte her kurum küresel risk yönetimi kapsamında iş sürekliliği yönetim sistemini planlayarak sistemin geliştirme, uygulama, bakım ve denetleme gibi aşamalarını güncellemelidir.

ISO 22301 kamu veya özel olmak üzere her kuruluş tarafından uygulanabilen bir sistemdir. İyi tasarlanmış bir ISO 22301 sisteminde olası bir felakete karşı maksimum kesinti ve maksimum kabul edilebilir sürelerin belirlenmesi, iyileştirme süresi hedefleri ve işletmelerin veri kurtarma noktası hedefleri mutlaka bulunmalıdır. Bir kurumun ISO 22301 standardını başarılı bir şekilde uygulayabilmesi için tüm yasal gereksinimleri, iş sürekliliği politikasını ve hedeflerini belirlemesi, olay müdahale yapısı oluşturarak olası riskleri tanımlaması gerekir. Bunun yanında kurumun kurtarma prosedürlerini ve önleyici faaliyetleri ele alması, izleme ve ölçüm değerlendirmeleri yaparak tüm süreci en iyi biçimde yöneteceğine dair belgelere sahip olması gerekir.

Krizler Nasıl Yönetilmelidir?

Sel, yangın, hortum, terör saldırıları veya siber saldırılar… Tüm bu öngörülemeyen afet ve krizlere karşı iyi bir kurtarma planı olan işletmeler riske tam anlamıyla hazır olur ve olası krizleri en az hasarla atlatabilir. Krizleri en etkili şekilde yönetmek için kritik sistemleri koruma altına alacak önlemler geliştirmek, sistemlerin olabildiğince çevrim içi kalmasını sağlamak ve işletmenin mali kayıplarını minimum seviyede tutmak için önemli taktikler geliştirmek gerekir.

Kriz yönetim planı hazırlığı için öncelikle iş kesintisine neden olabilecek unsurları detaylı bir biçimde analiz etmekle işe başlanabilir. Tüm senaryoların masaya yatırıldığı bu süreçte her olasılık tek tek değerlendirilmelidir. Bunun yanında olası bir kriz durumunda önceden iş sürekliliği ve kriz departmanı belirlemek iş akışının daha iyi ilerlemesine ve krizin etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Yine kurtarma aksiyon planlarını oluşturmak ve şirket çalışanlarına roller vermek herkesin acil durumlarda yapması gerekenlere vakıf olmasını sağlar. Kriz anları iş süreçlerinin yanı sıra şirket itibarının da zarar görme ihtimali olan zaman dilimleridir. Bu anlarda üçüncü parti destek firmalarının belirlenmesi iş sürekliliğinin devamlılığına katkı sağlamak adına önemlidir.

Günümüzde kurumlar için en fazla hasara yol açan krizler çoğunlukla siber saldırılardır. Doğal afetlere kıyasla gerçekleşme ihtimali daha yüksek olan siber saldırılar kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından düzenlenir. İşletmeleri veri kaybına uğratmaktan mali zararlar vermeye kadar birçok kötü olasılığa neden olan bu tür saldırılar dünya genelinde her şirket için en önemli tehdit unsurlarının başında gelir.

İşletmenizin siber güvenliğinin sürekliliğini sağlamak ve kriz durumlarını en az zararla atlatmak için Berqnet tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen SASE platformundan yararlanabilirsiniz. IT süreçlerinde ağ yönetimini yeni güvenlik çözümleri ile entegre eden platform, tek yerden yönetim imkanı sunarak tüm operasyonları verimli hale getirmeyi hedefler. SASE platformu aracılığıyla şirket kullanıcılarının tümünün internet erişimi merkezi bir noktadan gerçekleştirilir. İşletme kaynakları saldırı tespit ve önleme sistemleri aracılığıyla koruma altına alınır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tercih edilen Berqnet Firewall cihazları ise KVKK ve 5651 yasalarına uyumlu olup kurumların network siber güvenlik tehditlerinden korunmasını amaçlar. Berqnet güvenlik duvarı cihazları ile birlikte zararlı yazılımlardan siber saldırı gibi birçok çevrim içi riske karşı önceden önlem alabilir. Böylece  hem verilerinizi hem mali kaynaklarınızı hem de itibarınızı koruyabilirsiniz. Firewall cihazları kolay kurulum özellikleri ile kurum içi güvenli uzaktan çalışmaya destek olur. Siz de Berqnet SASE platformu ve Firewall cihazlarıyla tanışın, beklenmedik siber krizlere karşı hazırlıklı olun.

Sıkça Sorulan Sorular

İş sürekliliği planları için test uygulamaları özellikle teknoloji şirketleri ve bankalar için kritik öneme sahip. Bu plan kapsamında kurumların bilgi sistemlerindeki değişiklikler ve yenilikler değerlendirilir, veriler sürekli olarak güncellenir. İş sürekliliği uygulamaları kısa ve uzun süreli olmak üzere iki farklı senaryo üzerinden ele alınarak genel müdürlük ve belirli şubelerde senede bir kez test edilir.

İş sürekliliği ve felaket [AE1] planı süreçleri ile tüm planlamaya ait detaylar işletme sahipleri ve yöneticilerin sorumluluk alanındadır. İşletme sahipleri veya yöneticiler, şirketlerin yönetim kabiliyetinin kesintisiz şekilde sürmesi konusunda önlemler almakla görevlidir. Şirket içinde bir kriz yönetim ekibi oluşturmak da olayda daha bilinçli ve hızlı aksiyon almak adına önemlidir.

 [AE1]Felaket?

İş sürekliliği şirketin tüm organizasyonlarını beklenmedik durumlara karşı ayakta tutmayı ve risk seviyesini en aza indirmeyi hedefler. İş sürekliliği aşamaları içinde operasyon sürekliliği, teknoloji sürekliliği, tedarik zinciri sürekliliği ve acil kurtarma planı gibi alanlarda çözüm önerileri yer almalı ve şirketler gerçek zamanlı felaket [AE1] yönetimi planlarını sürekli güncellemelidir.

10 Mayıs 2023
Hızlı Teklif Alın