Ne Aramıştınız?

Veri güvenliği, kurumların özel bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesini veya müdahale edilmesini engellemek için alınan bir önlemdir. Hassas verilerin, işlendiği ve geçtiği her türlü kanaldan kasten ya da yanlışlıkla dışarıya sızmasını önlemeye yönelik olarak geliştirilen ve son yıllarda bir trend haline gören ürünler DLP olarak adlandırılır. Data Loss/Leakage Prevention yani “veri sızıntısı önleme” teknolojisi olarak bilinen bu ürünler kurum içerisindeki veri sızıntılarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Veri sızıntısı önleme teknolojisinin amacı veriyi bulunduğu ağ içinde, depolama alanlarında ve son kullanıcı (uç) noktalarında korumaktır. Bu doğrultuda DLP’de veri üç farklı şekilde ele alınır;

· Hareket Halindeki Veri (Data in Motion): Ağ içinde hareket eden, yani eposta, anlık mesajlaşma, web ve P2P gibi iletim kanalları üzerinde sürekli hareket halinde olan veri türüdür.

· Durağan Haldeki Veri (Data at Rest): Veri tabanları, dosya sistemleri ile diğer özel depolama birimlerindeki gerektiğinde sorgulanıp kullanılan hassas niteliğe sahip ve genelde ilk etapta korunması gerekli görülen veri türüdür.

· Kullanım Halindeki Veri (Data in Use): Son kullanıcının sürekli olarak kullandığı ve işlediği türden olmakla birlikte hassas ve gizli verilerle bağlantısı olan aktif veri türüdür.

Günümüzde piyasadaki DLP sistemleri genelde her iki sistemi birden içeren pekiştirilmiş çözümler halinde sunulur.

· Network (Ağ) DLP: Ağ trafiği üzerine bir donanım ve/veya yazılım olarak yerleşerek e-posta, anlık mesajlaşma, FTP ve HTTP(S) gibi hareket halindeki veri trafiğinde yetkisiz bilgi iletimini engeller.

· Host (Son Nokta) Tabanlı DLP: Endpoint sistemi olarak da bilinen son kullanıcı bilgisayarı ya da server (sunucu) üzerine küçük ajan yazılımlar (agent) tarzı uygulamaların yüklenmesi ve DLP politikalarının da bir merkezi sunucudan güncellenmesi yoluyla işletilen DLP sistemdir. Bu sistemde kullanıcılar izinsiz bir işlemde uyarılıp, oluşan olay merkezi sunucuda bir kayıt olarak tutulmaktadır.

Eğitime Katıl, Uzmanlaş, Sertifikanı Al ve Paylaş

<h2>Eğitime Katıl, Uzmanlaş, Sertifikanı Al ve Paylaş</h2>
Hızlı Teklif Alın