Ne Aramıştınız?
  • Siber İstihbarat Nedir?
  • OSIN, SOCMINT ve Diğerleri
  • Siber İstihbarat Araçları

Siber İstihbarat Nedir?

Cyber Intelligence, dijital güvenlik tehditlerini izleme, analiz etme ve bu tehditlere karşı mücadele etmek olarak tanımlanabilir. Siber İstihbarat, fiziksel casusluk ve savunma ile modern teknolojinin bir karışımı olarak ifade edilebilir. İnternet üzerinden hassas bilgileri çalmayı amaçlayan virüsler, siyah şapkalı hackler’lar ve teröristlere karşı güvenliği sağlamak en temel amaçlarından biridir.

OSIN, SOCMINT ve Diğerleri

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) Nedir?

Open Source Intelligence kelimelerinin kısaltması olarak tanımlanan OSINT, Türkçede Açık Kaynak İstihbaratı manasına gelmektedir. OSINT herhangi bir gizlilik gerektirmeyen, kamuoyuna açık, belirli bir amaç için toplanan bilgilerin, istihbarat niteliği taşıyıp taşımadığına karar veren bir süzgeçten geçirilmesiyle (analiz edilerek) elde edilen istihbarat faaliyetleri olarak tanımlanır.

OSINT kaynaklarına bakıldığı zaman gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, bloglar, raporlar, basın toplantıları, resmi veriler, konuşmalar, hava ve meteoroloji uyarıları, konferanslar, sempozyumlar, profesyonel yayınlar ve akademik belgeler olarak sıralanmaktadır. OSINT’i ortaya çıkartan İnternetin yaygınlaşması ve medya kaynaklarının artmasıyla açık kaynağın zenginleşmesidir. OSINT maliyeti uygun ve çok hızlı bir kaynak olarak karşımıza gelmiştir.

Sosyal Medya İstihbaratı (SOCMINT) Nedir?

SOCMINT Social Media & Intelligence kelimelerinin kısaltmasından türetilmiştir. Türkçede Sosyal medya İstihbaratı olarak tanımlanan SOCMINT istihbarat teşkilatlarının, kuruluşların veya devletlerin sosyal kanallarda yer alan konuşmaların izlenmesine, yanıt vermelerine ve sosyal veri odaklı konuşmaların incelenerek ihtiyaçlara göre ortaya çıkartılan analizler ve çözümler olarak tanımlanmaktadır. OSINT kaynaklarının artması ile SOCMINT ortaya çıkmıştır. Özellikle de insanların sosyal ağlardaki hareketleri, davranışları ve konuşmalarının incelenmesi, toplumsal olaylardaki verilen tepkilerin ölçülmesi, terör örgütlerinin veya siber saldırganların ortaya çıkarttıkları olaylar bu veri analizlerin önemini ortaya çıkarmıştır.

SOCMINT söz konusu olduğunda hukukun üstünlüğü, mahremiyet, sivil özgürlükler ve hatta telif hakları tehlikeye girmektedir. Çünkü OSINT’in aksine SOCMINT’de açık olmayan yani müdahaleci istihbarat faaliyetleri söz konusu hale gelmiştir. SOCMINT’in ana unsurlarına baktığımız zaman

1. Açık olan (müdahaleci olmayan)

2. Açık olmayan (müdahaleci)

Veri toplama ve istihbarat faaliyetlerini görmekteyiz. İkincisi yani açık olmayan istihbarat faaliyetlerinde NOSINT ya da gizli istihbarat (diğer insanların özel mesajlarını ya da e-postalarını okumak) kullanılır. Doğal olarak hukuki kurallar altında çalışırken, kamuoyu kabul edilebilirliği de düşünülmek zorundadır. SOCMINT'in uzun süre başarılı olması için en belirleyici bir rol açık olmayan veri toplama faaliyetleriyle önem kazanmıştır.

Belki ahlaki açıdan sorgulanabilir bir aktivite, ancak kamuya açık ve yasal olarak mevcut bir seçenek olarak karşımıza çıkmıştır. SOCMINT’in bu özelliği günümüzde dahi sıkça tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Özellikle de hukuk alanında bu tartışmalar yeni kural ve kanunların konulması gerektiğini ortaya çıkartmıştır.

Siber İstihbarat Araçları

OSINT ARAÇLARI

OSINT FRAMEWORK

SOCMINT ARAÇLARI

ÜCRETSİZ SOCMINT KAYNAKLARI

Eğitime Katıl, Uzmanlaş, Sertifikanı Al ve Paylaş

<h2>Eğitime Katıl, Uzmanlaş, Sertifikanı Al ve Paylaş</h2>
Hızlı Teklif Alın