Ne Aramıştınız?

Wi-Fi 6 Nedir? Güvenlik Riskleri Var mı?

Gelecek nesil Wi-Fi olarak da anlatılan, hızı ve verimiyle göz dolduran Wi-Fi 6 artan internet kapasitesi kapsamında ihtiyaç duyulan bant genişliği sorununu ortadan kaldırabilecek güçtedir.

İçerik Başlıkları
Wi-Fi 6

Wi-Fi açılım olarak net bir karşılığa sahip olmayan, yerel alan ağları ve internet erişimi için yaygın olarak kullanılan bir terim olup yakındaki dijital cihazların radyo dalgaları ile veri alışverişi olarak tanımlanabilir. Wi-Fi aslen kâr amacı gütmeyen bir oluşum olan Wi-Fi Alliance’ın ticari markasıdır.

Wi-Fi'nin tarihine bakıldığında ilk kablosuz yerel alan ağında bir prototip test yatağının, 1992 yılında Avusturalya’daki CSIRO Radyofizik bölümünden araştırmacılar tarafından geliştirilmeye başlandığı görülür. Ticarî anlamda Wi-Fi terminolojisi 1999 yılından beri kullanımdadır. Ancak Wi-Fi adı bir marka danışmanlığı firması olan Interbranda tarafından yaratılmıştır. Wi-Fi adı özellikle Interbrand tarafından “IEEE 802.11b Direct Sequence” teriminden daha akılda kalıcı olması için tasarlanmıştır.

Wi-Fi 6, 2022 yılında yeni yeni ortaya çıkmaya başlamıştır ve bundan sonra edineceğiniz akıllı telefonunuzda ya da dizüstü bilgisayarınızda bulunma ihtimali çok yüksektir. Wi-Fi 6 olarak bilinen yeni nesil Wi-Fi, yalnızca basit bir hız artışı olarak düşünülmemelidir. Etkilerinin çok daha kapsamlı olacağı ve yararlarının da zaman içinde daha fazla görüleceği yeni bir gelişme niteliğindedir. Wi-Fi 6 tasarımı bir kerelik ultra hız artışını sağlamaktan daha ötede cihazlarımızın hızlarının birkaç yıl sonra durma noktasına gelmemesi için düzenlemesi yapılmış bir yükseltme çalışmasıdır.

Wi-Fi 6 Nedir?

Wi-Fi 6, yeni nesil bir Wi-Fi olarak tanımlanabilir. Temelde işlevi bugün kullanılan Wi-Fi ile aynıdır. Yani internete bağlanırken bağlantı süreçlerinin daha verimli gerçekleşebilmesi açısından bir dizi ilave teknoloji sayesinde bağlantıyı daha da hızlandırır. Wi-Fi teknolojisi, bilgisayarların ağ bağlantısını sağlayan ve bir bilgisayarı diğer uzak bilgisayarlara bağlayan cihaz olarak bilinen modem ile birlikte entegredir.

Wi-Fi 6’nın Temel Farkları Nelerdir ve Ne Kadar Hızlıdır?

Wi-Fi 6’nın temel faydaları geniş bir yelpaze halinde şu şekildedir:

Daha yüksek hız limitleri

Wi-Fi 6’nın ne kadar hızlı olduğuna dair verilebilecek en kısa cevap tam olarak yeterli olmasa da Wi-Fi 6’nın 9.6 Gbps hızında olduğudur. Bahse konu hız Wi-Fi 5’in sağladığı 3.5 Gbps’den daha yüksektir. Yani bu hız seviyelerinin her ikisi de gerçek bir Wi-Fi kullanımınız esnasında erişmenizin mümkün olmadığı ve aslında erişime de gerek olmayan teorideki maksimum değerlerdir. Fakat buna karşılık yine de Wi-Fi 6’nın rakibinden çok daha yüksek hıza sahip olması önemli bir özelliktir. Sözünü ettiğimiz 9.6 Gbps’in tek bir bilgisayar için kullanılması gerekmez. Hız bütün cihaz ağına bölünebilir. Böylece her cihaz için potansiyel hız korunarak, yükselir.

Daha yüksek verimlilik kapasitesi

Wi-Fi 6’nın sahip olduğu avantaj en yüksek hızla ilgili değildir. Wi-Fi 6 bireysel cihazların hızının artırılmasından çok, Wi-Fi 6 modem grubuna birden fazla cihaz bağlandığında ağın daha iyi olmasını sağlamakla ilgilidir. Bu önemli bir hedeftir. Wi-Fi 5 ortaya çıktığında ABD’de her evde yaklaşık olarak aynı modemden yararlanan 5 Wi-Fi cihazı bulunuyordu. Bugün bu sayı 9’a çıkmış durumdadır. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen öngörülere göre, birkaç yıl içinde aynı modeme bağlı ortalama cihaz sayısının 50 olacağı tahmin ediliyor.

Artan güç

Eklenen her cihaz yönlendiricinizle bağlantı kurar ve bu nedenle Wi-Fi talep eden her bir cihaz genel olarak ağınızı yavaşlatır. Wi-Fi 6 düzenekleri, Wi-Fi cihazını bir tek ağa yerleştirmekle ortaya çıkan sorunları azaltmaya yardımcı olacak bazı yeni teknolojileri sunar. Bununla birlikte yönlendiricilerin de daha fazla cihaz ile bağlantı kurmasına, aynı esnada yine birden fazla cihaza data göndermesine ve çalışmasına da olanak tanır. Bütün bu özellikleri ile giderek daha fazla cihazın veri talebinde kullanılması halinde bağlantıların da güçlü tutulmasını sağlar. İlk etapta Wi-Fi 6 yönlendiricisi ile bağlantı kuran tek bir tane Wi-Fi 6 dizüstü bilgisayar, Wi-Fi 5’e bağlı olan bir diğerinden daha hızlı performans gösterebilir. Fakat süreç içerisinde Wi-Fi 6 bağlantısındaki cihazların, meşgul ağlarda hızlarını sürdürme olasılıkları daha fazladır. Başka bir deyişle ağa bağlanan her bir ilave cihaz durumu değiştirecektir.

Azaltılmış gecikme süresi

İlk önceleri Wi-Fi 6 bağlantılarına ait hız limitleri beklentiyi karşılamayabilir. Bu durum sizi yanıltmamalıdır. Çünkü kullanılan ağa daha fazla cihaz eklendikçe durum değişmeye başlar. Var olan yönlendiricilerin, birden fazla cihazdan gelen taleplerle boğulması durumunda, Wi-Fi 6 yönlendiricileri mevcut tüm cihazları istedikleri veriler dâhilinde daha etkin tutabilmek için tasarlanmıştır. Cihazlara ait her bir hız limiti, günümüzde daha yüksek bir ağ üzerinde ulaşabileceklerinden daha fazlası olamayabilir. Ancak normalden daha fazla bir ortamda bile hızlarını ve verimliliklerini koruyabileceklerdir.

Artan menzil kapasitesi

Wi-Fi 6’nın artan menzil kapasitesi sayesinde çok daha geniş bir alanda birçok cihaz ağa bağlanabilecek, yüksek hızların keyfini sürebilecektir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; evinizde bir kişinin online platformlarda dizi izlediğini, diğer bir kişinin oyun oynadığını, başka birinin görüntülü olarak sohbet ettiğini ve tüm bunların dışında daha pek çok akıllı cihazın (kapı kilidi, ışık anahtarları, sıcaklık sensörleri vb.) ağa bağlı olduğunu düşünün. Böylece hız ile ilgili durumun aslında ne denli yararlı olabileceğini kolayca anlayabilirsiniz. Kullanılan cihazların en yüksek hızları mutlaka artırılmasa da tipik günlük kullanımda görülen hızlarda muhtemel bir yükseltme olacaktır. Bahsi geçen yükseltmenin tam anlamıyla ne kadar hızlı olacağı da ağa bağlı olan cihaz sayısına ve bu cihazların ne denli talepkâr olduğuna göre değişecektir.

Tüm bahsedilenleri özetlemek gerekirse Wi-Fi 6’nın temel özellikleri için şunlar söylenebilir:

  • Daha fazla hız ve kararlılık,
  • Daha geniş kanallarda daha fazla bant genişliği,
  • Aynı anda daha fazla cihazın bağlanabilme özelliği,
  • Azalan parazite, artan çekim gücü,
  • Azalan güç tüketimi

Wi-Fi 5 ile Wi-Fi 6 Arasındaki Farklar

Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5G modern kablosuz ağ teknolojilerinin en iyilerini simgeler. Her birinin bazen örtüşen ancak çoğu zaman farklı kullanım durumlarını karşılayan kablosuz ağ çözümlerinin parçası olarak kullanılmalarına yol açan, farklı hayati özellikleri bulunuyor. İnternet ağlarından Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 için olabilecek başlıca farklar şunlardır:

  • Wi-Fi 6 kurumsal, endüstriyel ve evde yer alan iletişimler için ve kamusal alanlarda kullanım bakımından en idealidir.
  • 5G geniş alan ise özellikle mobil uygulamalar için en iyisidir. Ancak bazı yerel alan kullanım durumları için de giderek daha fazla tercih edilmektedir.

En son teknolojilerle geliştirilen ağ ve siber güvenlik yönetimi platformu Berqnet SASE'yi yakından tanıyın

Güvenlik Riskleri Var mı?

Kısmen 5G‘nin daha iyi gösterilmesi için yapılan pazarlama çalışmaları nedeniyle her iki teknolojinin güvenliği üzerinde edinilen bazı yanlış bilgiler söz konusudur. Oysaki kablosuz sistemler arasında geçiş yapmak isteyen insanların düşüncelerinin daha net olması için bu iyi bir durum değildir. Kesin olan şu ki; Wi-Fi 6 ve 5G önümüzdeki on yılda birlikte ya da ayrı ayrı kullanıldıklarında güvenli kablosuz iletişimin temeli olacak gerekli güvenlik özelliklerini fazlasıyla sağlamaktadır.

5G ve Wi-Fi 6’nın ortaya çıkan güvenlik mimarileri biraz farklı olsa da her iki teknoloji de çok sınırlı güvenlikle işe başladı ancak her ikisi de benzer birçok güvenlik özelliği geliştirerek şu anda son derece güvenilir sistemler haline geldi. Yine de Wi-Fi 6’nın daha gelişmiş şifreleme mekanizmaları kullanması sayesinde, bugün 5G’ye oranla küçük bir avantajı vardır. Fakat bu avantaj tartışmaya açık olduğundan farklı mecralarca yine farklı şekilde yorumlanabilmektedir.

Gerek 5G gerekse Wi-Fi 6, modern güvenlik uygulamalarını bünyesinde barındırır ve her ikisi de geleceğin güvenlik zorunluluklarını karşılamak üzere düzenlenmiştir. Bu bağlamda herhangi bir uygulamaya erişirken bulunulan yerdeki internet ağı ve bağlantılarının güvenli olması siber güvenlik riskini de düşürür. Özellikle bulut iş süreçlerini benimseyen bu süreçleri güvenle yönetmek için ekstra güvenlik önlemleri ile sisteminizi korumak isterseniz, üst düzey güvenli koruma ürünleri olan firewall ve SASE çözümlerini deneyebilirsiniz. Web filtre, IPS ve üst düzey firewall gibi birtakım güvenlik hizmetleri sunan bu sistemler, her cihazın güvenilmez olduğunu varsayar. Sıfır güven yaklaşımı (ZTNA) ile SD-WAN gibi farklı bileşenlere ihtiyaç duyulduğu noktada tüm bu bileşenleri tek bir platformda sunan Berqnet SASE ve firewall uygulamaları güvenli bir ağ yönetimini tek bir platformda birleştirmiştir. Siz de ağınız üzerinde oluşması muhtemel herhangi bir can sıkıcı siber saldırı ile karşılaşmak istemiyorsanız, Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri A.Ş’nin firewall ve SASE adlı üst düzey güvenli koruma ürünlerinden faydalanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Wi-Fi 6 ağ üzerindeki çok daha fazla donanıma verimli şekilde internet hızı dağıtımı yapabildiğinden oluşan yükü kaldırabilir ve böylece donma ve/veya yavaşlama yaşatmaz.

Uygun ortamda bir Wi-Fi 6 yönlendiricisine ortalama 300 metre uzaklığa kadar bağlanabilirsiniz.

Bu durum cihazınızın özelliği ile doğru orantılıdır. Şu an ülkemizde çok az sayıda Wi-Fi 6 modülü mevcuttur. AMD sistemleri için henüz destek oluşturulmasa da bilinen kadarıyla Intel 64 bit işlemcili bilgisayarlar için gerekli yükseltme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Wi-Fi 6, pek çok sayıda cihazın bağlanması için farklı bir teknoloji sunduğu için Wi-Fi 6’yı destekleyen bir modem sahibi olmanız gereklidir.

Wi-Fi 6, eski türler olan Wi-Fi 4, 3 veya 5’e göre daha yüksek hızın yanı sıra 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarıyla çalıştığından daha geniş kapsama alanı sunar.

5 Mayıs 2022
Hızlı Teklif Alın