Ne Aramıştınız?

Switch Nedir? Switch Ne İşe Yarar?

Evlerde, ofislerde, kafelerde, otellerde veya diğer ağ ürünleri kullanan pek çok sistemde bilgisayarlar arası bağlantı kurulması gerekir.

İçerik Başlıkları
Switch

Bilgisayar alanına referans vererek birden fazla bilgisayarın birbirleriyle bağlanmasını sağlayan switch, veri aktarımı ve haberleşme imkânı sunar. Bu cihazlar kullanım amaçlarına ve teknik özelliklerine göre farklı türlere ayrılır.

Switch Nedir?

Elektronik alanında sıklıkla kullanılan switch, ağ anahtarı anlamına gelir. Bilgisayarlar arasında veri aktarımı ve haberleşmeyi sağlayan switch cihazları ile hem zamandan hem de efordan tasarruf etmek mümkündür. Her bir ağ anahtarı üzerinden birden çok port yer alır ve bu portların her birine birbirinden farklı cihazlar bağlanır. Üzerinde yer alan her bir port için aynı bant genişliği değerini sunan switchler, kendisine bağlanan bilgisayarlar ile eşit hızda işlem yapma kapasitesine sahiptir. Switch üzerinde yer alan ve birbirleriyle haberleşerek veri aktarımı yapan bilgisayarların her biri switch ile aynı hız kapasitesinde işlemlerini gerçekleştirir. Bu sayede switch kullanarak hızlı, pratik ve kapsamlı bir çözüm elde edebilirsiniz. Switch üzerinde yer alan her bir portun hız ve işlem kapasitesi aynı değerde olsa da bir porta bağlı olan bilgisayarlardan diğer portlar etkilenmez. Her bir port kendi arasında bağımsız olarak haberleşebilir ve veri aktarımı yapabilir. Switch cihazlarında MAC adresi üzerinden işlem yapıldığından dolayı kaynak ve hedef bilgisayarları net bir şekilde belirlemek mümkündür. Hedef ve kaynak bilgisayarlara ait MAC adresleri önceden kayıtlıdır ve diğer adreslerin etkilenme olasılığı yoktur. Yalnızca switch üzerindeki ilgili kaynak ve hedef sistemler arasında işlemler yapılır.

Switch Türleri Nelerdir?

Bilgisayarların ve ağ ögelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan switch, ağ anahtarı anlamına gelen bir cihazdır. Switch cihazı kaynak sistemden gelen verileri belirli bir çıkış bağlantısına yönlendirir ve hedef sisteme iletilmesini sağlar. Birbirinden farklı bilgisayarları ve diğer ağ ögeleri arasında bağlantı kurulmasına yarayan switchler, oldukça kullanışlı ve pratik cihazlardır. Peki, switch türleri nelerdir?

Merkez Anahtar / Core Switch

Ağ merkezinde bulunan core switchler, ağın tüm performansı üzerinde etkilidir. Merkez anahtarlar, kendisine doğrudan bağlı olup olmamasına bakılmaksızın ağda yer alan tüm sistemlere ait MAC adreslerini tutar. Böylece merkez anahtar üzerinden geçen paketlerin hangi hedefe doğru yönelmesi gerektiğine karar verir. Merkez anahtarlar diğerlerine göre daha güçlü donanıma, çok boyutlu MAC adres tablosuna ve yüksek hızdaki portlara sahiptir.

Omurga / Backbone Switch

Ağ sistemleri üzerinde yer alan birden çok switch cihazına ait yüklerin bir araya geldiği ve ana yükün başlatıldığı switch, omurga switch’dir. Omurga switchler birden çok switch arasındaki en büyük hacimdeki yükün bulunduğu türdür. Burada tüm yükler toplanır ve ilgili switchler arasında yük paylaşımı yapılır.

Kenar / Edge Switch

İki ağın buluşma noktasında yer alan kenar switchler, doğrudan bilgisayarların ağ bağlantısının yapıldığı cihazlardır. Kenar ağ anahtarları; yönlendiriciler, hizmet sağlayıcıları, tümleşik erişim aygıtları, internet servis sağlayıcısı ve çoklayıcılar olabilir. Kenar switch’lerde son kullanıcı yerel alan ağları internet servis sağlayıcısı ağlarına bağlanır. Kenar ağ anahtarlarının diğer isimleri ise hizmet düğümleri veya erişim düğümleridir. Kenar switch’lerin kapasitesi doğrudan kendisine bağlı sistemlerin anahtarlama ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir.

Endüstriyel Ethernet Switch

RJ-45 portu yer alan ağ anahtarlama cihazlarına endüstriyel ethernet switchleri denir. Bu porta bağlı bilgisayarların veya diğer ağ cihazlarının güvenlik erişimleri yönetilebilir ve ayarlanabilir. Bir nevi port çoğaltıcı olarak da kabul edilen endüstriyel ethernet switch ile hangi portun ne düzeyde veriye erişebileceği düzenlenebilir. Endüstriyel ethernet switch cihazları da kendi içinde yönetilebilir endüstriyel ethernet switch ve yönetilemez endüstriyel ethernet switch olarak ikiye ayrılır. Genel olarak çok fazla kompleks olmayan uygulamalar için tercih edilen yönetilemez endüstriyel ethernet switch ile herhangi bir konfigürasyon ayarının yapılması mümkün değildir. Aynı zamanda yönetilemez endüstriyel ethernet switch cihazları herhangi bir kuruluma ihtiyaç duymaz. Herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadığından dolayı yönetilemez endüstriyel ethernet switchlerini tak ve çalıştır mantığıyla kullanıma başlamak mümkündür. Yönetilebilir endüstriyel ethernet switchler ise genel olarak daha karmaşık yapılar için tercih edilir ve fiyat olarak daha pahalıdır. Yönetilebilir endüstriyel ethernet ağ anahtarları ile ağ trafiği izlenebilir, farklı özellikteki ethernet switch ürünleriyle birlikte senaryolar oluşturulabilir ve portlar kontrol edilebilir. Yönetilebilir endüstriyel ethernet switch cihazları yönetilemez endüstriyel ethernet switch ürünlerine göre daha geniş kapsamlı yönetim, ayarlama ve düzenleme imkânı sunar. Daha kapsamlı bir yapıya sahip sistemlerde yönetilebilir ethernet switch ürünlerinin kullanılması endüstriyel alanlarda uygundur. Bu sayede endüstriyel uygulamalarda LAN aracılığıyla süreç izleme, yönetim ve konfigürasyon yapılabilir. Endüstriyel yönetilebilir ethernet ağ anahtarları, standart bir switch cihazının tüm özelliklerini kapsar, zorlu koşullarda bile sorunsuz olarak çalışır ve uygulamaya göre ethernet değişimi imkânı sunar.

Berqnet SASE: Siber Güvenliğin Modern Hâli

Ağınızı tek bir platform üzerinden kolayca yönetmenize ve siber güvenliği modern yöntemler ile inşa etmenize imkân tanıyan Berqnet SASE, pek çok bileşeni içinde barındıran kapsamlı bir üründür. Berqnet SASE; merkezi yönetim kabiliyeti, güvenli internet erişimi, sıfır güven yaklaşımı (ZTNA) ve SD-WAN bileşenlerine sahiptir. Bu sayede şube ve merkezler arasında bulut sistem üzerinden güvenli bir bağlantı kurulur. Berqnet SASE ile tüm ağ ve güvenlik operasyonlarınızı kolayca yönetebilir ve anlık olarak takip edebilirsiniz. Güvenlik ve ağ süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştıran Berqnet SASE, operasyonlardaki verimliliği maksimum seviyeye çıkarır ve maliyeti düşürmeye yardımcı olur. Siz de siber güvenlik ve ağ yönetim süreçlerinin geldiği son noktayı Berqnet SASE ile deneyimleyerek avantaj elde edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Günlük hayatta ve çalışma alanlarında teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte sıklıkla tercih edilen switch (ağ anahtarı); pratik ve etkili bir çözümdür. Şirketlerde, veri merkezlerinde, ofislerde, otellerde, hastanelerde, okullarda ya da ağ ürünleri kullanan diğer tüm alanlarda switch cihazına rastlamak mümkündür. Switch sayesinde herhangi bir kurumda yer alan tüm bilgisayarlar birbirleriyle iletişime geçerek veri aktarımı yapabilir. Aynı zamanda yalnızca switch üzerinde yer alan portlara bağlı cihazlar arasında işlem yapılabilir. Bu sayede hedef ve kaynak sistemler net bir şekilde belirlenerek ağ ve güvenlik operasyonları daha kolay bir hâle getirilir.

Yerel ağ yapısı oluşturmayı ve cihazların birbirleriyle iletişime geçmesini hedefleyen switch ve hub; benzer amaçlara sahiptir. Hublara göre daha modern bir çözüm olan switchler, portlara bağlı cihazları etkili bir şekilde kontrol ederek hedef ve kaynak sistem arasındaki bağlantıyı kurar. Hublar ise portları ayırt edemediğinden dolayı sistemlerde yavaşlığa, güç kaybına ve gereksiz enerji tüketimine neden olabilir. Hublar tüm cihaza elektrik akışı sağlarken switchler MAC adresleri ile belirlenen ilgili hedefe gönderir. Bunun yanı sıra switchlerde veri aktarımı çift yönlü iken hublarda yalnızca tek yönlü veri aktarımı yapılabilir.

Hub ve switch’in her ikisi de birer ağ bağlantı cihazıdır ve farklı cihazların bağlanmasına yardımcı olur. Hub’lar girişlere sinyalleri iletirlerken switch’ler verilerin rotasını belirleyerek ağa yönlendirir.

4 Kasım 2022
Hızlı Teklif Alın