Ne Aramıştınız?

MD5 Algoritması Nedir ve Nasıl Çalışır?

1991 yılında Ron Rivest tarafından geliştirilen MD5, gizlenmek istenen veri setleri için şifreleme algoritması olarak adlandırılır. Geçmişten günümüze dünyada sık kullanılan şifre algoritmalarından biridir.

İçerik Başlıkları
md5

Tam adıyla Mesaj Özeti Algoritması olarak bilinen bu sistem, 128 bit karma değere sahiptir. Böylelikle gizli tutulmak istenen verilerin güvenliği sağlanmış olur. MD5 algoritmasının ilk tasarlanma amacı dijital imza için veri bütünlüğünün doğrulanmasıdır.

Kriptografide tercih edilen MD5 algoritması bit düzeyindeki işlemler, mantıksal işlevler ve modüler aritmetiği kullanan bir yapıdadır. Sistemde sağlanan veriler 512 bitlik bloklara bölünür. Her blok farklı bit işlemlerini gerçekleştirmek için dört turlu bir döngüye sahiptir. Geçmişte hayli popüler olan bu sistem günümüzde çeşitli çarpışma saldırılarına (collision attack) karşı bazı açıklar verebilmektedir. MD5 algoritmasına alternatif olarak SHA-256 ya da SHA-3 gibi kriptografik hash fonksiyonları kullanılabilir. Peki, MD5 algoritmasının özellikleri nelerdir? MD5 hash kodu nasıl oluşturulur ve günümüzde MD5 ne kadar güvenlidir? MD5 algoritması hakkında merak edilen konu başlıklarını birlikte inceleyelim.

MD5 Algoritmasının Özellikleri

MD5 algoritmaları tahmin edilebilirlik, hızlı hesaplama, tek yönlü işlev kabiliyeti gibi özellikleri ile kayda değer bir karma protokolüdür. MD5 algoritmalarının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

 • Sabit çıkış boyutu: MD5 algoritması giriş uzunluğuna kıyasla 128 bitlik sabit boyutlu bir karma değere sahiptir. Bu değer herhangi bir verinin tutarlı uzunlukta şifrelenmesi için elverişlidir.
 • Tahmin edilebilirlik: Aynı girdi değeri verildiği zaman MD5 algoritması her zaman aynı MD5 hash değerini üretir. Bu durum hash üretimi öngörülebilirliğini garanti etmek açısından önemlidir.
 • Hızlı hesaplama: MD5 algoritması hesaplama açısından etkili özellikler sunar ve hızlı karma oluşturulması gereken durumlar için oldukça faydalıdır.
 • Tek yönlü işlev: MD5 algoritmik hash değeri üzerinden orijinal girdiyi yeniden oluşturmak imkansızdır. Bu, algoritmanın benzersiz ve tek yönlü işlevini kanıtlayan en önemli özelliklerdendir.
 • Görüntü öncesi direnç: MD5 hash değeri üreten belirli bir girdiyi bulmak hesaplama açısından zordur. Bu yönüyle MD5 benzersizdir.

MD5, tüm bu özelliklerine rağmen çeşitli güvenlik açıkları bulunur ve çarpışma saldırılarına karşı savunmasız olabilir. Çarpışma saldırılarında (collision attack) veri güvenliği ve bütünlüğü konusunda yetersiz kalabilme potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle son dönemlerde MD5’in dijital imza ve kimlik doğrulama gibi hayati işlemler açısından yeteri kadar güvenli olmadığı düşünülmektedir.

MD5 Hash Algoritması Nasıl Çalışır?

MD5 algoritması en basit haliyle gelen verileri çeşitli analiz süreçlerinden geçirerek sabit bir karma değer üretir. İşte MD5 algoritmasının çalışma mantığı:

 • Adım 1: İlk adımda girdi uzunluğunun 512'nin bir katından 64 bit kısa olmasını sağlamak için giriş mesajına doldurma bitleri eklenir. Doldurma işlemi 1 bit ile başlar ve orijinal mesaj uzunluğunu ikili hanelere eklemeden önce sıfırlar gelir.
 • Adım 2: Doldurulmuş mesaj 512 bitlik bloklara ayrılmaya başlar.
 • Adım 3: Sabitler dört adet 32 bitlik değişken (A, B, C ve D) için yapılandırılır.
 • Adım 4: Bu aşamada her 512 bitlik blok 16 işlemden oluşan dört turda işlenir. Her işlemde geçerli blok verilerine bir denklem uygulanır. Bitsel işlemler (AND, OR, XOR), mantıksal işlevler ve modüler aritmetik bitsel işlem kümelerini oluşturur.
 • Adım 5: Dört değişken (A, B, C, D) 16 işlemin tümü işlendikten sonra işlemlerin sonuçlarıyla güncellenir.
 • Adım 6: A, B, C ve D'nin son değerleri 128 bitlik karma değeri oluşturmak için bir araya getirilir.
 • Adım 7: Giriş mesajının her 512 bit bloğu için önceki adımlar tekrarlanır.
 • Adım 8: Son adımda MD5 karma değeri tüm bloklar için son tur sonuçlarını birleştirir ve işlem sonlanır.

MD5 Algoritmasının Artıları ve Eksileri

MD5 algoritmalarının son dönemlerde yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda birtakım artı ve eksileri bulunur. MD5’in öne çıkan avantaj ve dezavantajları şu şekildedir:

Avantajlar

 • Hızlı hesaplama: MD5, hesaplama açısından verimli bir algoritmadır ve yüksek hızdaki uygulamalar için idealdir.
 • Sabit çıkış boyutu: Giriş boyutundan bağımsız olarak MD5, her zaman sabit boyutlu 128 bitlik bir karma değer üretir.
 • Yaygın olarak desteklenme: MD5, basitliği nedeniyle geniş programlama kitaplıklarını, sistemlerini ve araçlarını destekler.
 • Veri bütünlüğü doğrulaması: MD5, iletim sırasında dosyaları veya verileri doğrular. Alınan verinin karma değeri orijinal verinin karma değeriyle karşılaştırılır, aktarım sırasında meydana gelebilecek değişiklikler önceden tespit edilir.

Dezavantajlar

 • Çarpışma saldırısı (collision attack) güvenlik açığı: MD5, çarpışma saldırılarına karşı hassastır. İki ayrı giriş aynı hash değerini oluşturduğunda çarpışma meydana gelir. Yani bu, kötü niyetli saldırganların bilinçli olarak aynı MD5 hash çıktısıyla farklı girdiler üretebileceği anlamına gelir. Böylece programların bütünlüğü ve güvenliği tehlikeye girebilir.
 • Karma uzunluğundaki sınırlamalar (limitations in hash length): MD5, her zaman 128 bitlik sabit bir karma değeri üretir. Bu, çoğu zaman yeterli bir koruma seviyesi gibi görünse de hesaplama kapasitesindeki teknolojik gelişmeler bunu yetersiz kılar. Zamanla gelişen kaba kuvvet saldırıları ve diğer teknikler MD5'in güvenlik gücünü azaltmış durumdadır.
 • Ön görüntü (preimage attack) saldırıları: MD5, bir saldırganın belirli bir hash değeri ile eşleşen bir girişi bulduğu ön görüntü saldırılarına karşı savunmasızdır.
 • Kötüye kullanım (depreciation) : Saldırganlar, MD5'in açıklarından son yıllarda sıkça yararlanmış durumdadır. Örneğin, MD5 çarpışmaları kullanılarak sahte SSL sertifikaları oluşturulabilir ve çevrim içi iletişimin güvenliği tehlikeye atılabilir.

Günümüzde gelişmiş donanım ve yazılım araçlarının varlığı MD5’in bazı açıklarından yararlanmayı daha kolay hale getirir. Çeşitli güvenlik kusurları nedeniyle MD5 algoritmaları risk bilincine sahip kuruluşlar tarafından dijital imza ve şifre depolama işlemleri için güvenli kabul edilmemektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

MD5 algoritma oluşturucu işlevinde kullanılabilir. Özellikle veritabanlarında kredi kartı bilgilerinden önemli verilere kadar birçok bilgiyi saklama hususunda MD5 algoritmaları tercih edilebilir. MD5, en çok MySQL, PHP, ASP, MariaDB gibi veritabanı sistemlerini geliştirilenler tarafından kullanılır. MD5, aynı zamanda dosyalarda veri bütünlüğü elde etmek amacıyla da üretilebilir. Aynı giriş için aynı çıktıyı üretme kabiliyeti bulunan algoritma, verilerin orijinal ve sağlam olup olmadığının kıyaslanmasını sağlar. Tek yönlü bir işlem olan MD5 elverişli bir çevrim içi kaynak olarak gösterilir.

Bir MD5 karması 16 bayttır. Her MD5 karması 32 sayı ve harftir, ancak her rakam 16’lıktır ve 4 biti temsil eder. Tek bir karakter 8 biti gösterdiğinden dolayı bir MD5 karmasının toplam bit sayısı 128 bittir. İki 16’lık karakter bir bayt oluşturur. Dolayısıyla 32 16’lık karakter 16 bayta eşittir. Tek bir harfin 32 karakterlik bir çıktıya dönüştürüldüğü işleme padding adı verilir ve bu, hash hesaplamasının bir parçasıdır. Eğer veri grubu MD5 hesaplamasına devam etmek için gereken uzunluğa uymuyorsa 512 bit katlarına ulaşmak için işlem sonuna bitler eklenir.

MD5 algoritmasından geçirilmiş halde saklanan şifreler çözülemez. MD5, MD4’e kıyasla daha uzun şifreler üretir ve MD5 ile oluşturulan şifrelerin genel olarak güvenli olduğu kabul edilir. MD5; veritabanı parolaları, kredi kartı bilgileri ve gizli verileri depolamak için tercih edilen şifreleme yöntemleri arasında gösterilir. Ancak günümüzdeki teknolojik gelişmeler neticesinde MD5 endüstri standartlarına göre yeteri kadar güvenli bulunmamaktadır.

4 Kasım 2023
Hızlı Teklif Alın