Ne Aramıştınız?

Log Nedir? İşletmeler İçin Loglama Neden Önemlidir?

Log İngilizce bir terimdir ve Türkçeye çevrildiği zaman kayıt, kütük kelimelerine karşılık gelir. Loglama ise log kayıtları aracılığı ile dijital hareketlerin saklanması işlemine denir. Log tutma anlamına da gelmektedir.

İçerik Başlıkları
loglama

Siber güvenlikte log kelimesinin Türkçe karşılığı kullanılmaz ve teknik bir terim olarak güvenlik dünyası tarafından benimsenmiş durumdadır. Log kayıtları iletişim sağlayan tüm elektronik cihazlar için önemli, güvenlik açısından da siber olayların tespiti için zorunlu kılınmıştır.

Seyir defteri, kütük, kayıt gibi manalara gelen log kelimesini teknik olarak iletişim sağlayan veya herhangi bir donanım üzerinde çalışan yazılımlar için yapılan her işlemin aktivite kayıtlarının tutulduğu dosyalar olarak tanımlarız. Günümüz dünyasında yazılımlar, işletim sistemleri, donanımlar, IOT cihazları, hatta sensörlere kadar birçok alanda log kayıtları tutulmaktadır. Bu log kayıtları çalışan veya iletişim kuran sistemlerin hata tespitinden, geliştirilmesinden hatta güvenliğine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

En basit örnek olarak bilgisayarlarımızı göz önüne alabiliriz. Bilgisayarlarımız ilk açılışından, kullanımına ve kapanışına kadar birçok aktiviteyi işletim sistemleri üzerinde varsayılan olarak loglamaktadır. Bu kayıtlar sayesinde bilgisayarımız üzerinde oluşan hatalar, izinsiz erişimler, donanımların stabil çalışması, oturum aktiviteleri ve sistem yüküne kadar birçok alanda bilgi sahibi olabiliriz.

Loglama nedir? İşletmeler İçin Loglamanın Önemi nedir?

Loglamayı bir aracın lastikleri olarak düşünebilirsiniz. Bilişim sistemlerinde güvenlik için ayrıntılı log tutmak, bir aracın ilk hareketinden, konforuna ve frenleme yapmasına geçen süreçteki etkisi ile doğru orantılıdır. Doğru bir şekilde lastik seçimi yapılmayan araçların kaza yapma riskinin ortaya çıkması ile log tutmayan bir sistemin de güvenliğinin sağlanabilmesi benzer bir anlam taşır. Özellikle de siber saldırıların tespiti ve olay yönetimi için loglama kritik önem taşımaktadır. Bir siber saldırının tespiti ve aydınlatılması için log kayıtları siber güvenlik uzmanları tarafından incelenerek ortaya çıkartılır. Log kayıtları siber saldırının niteliğinden, güvenlik açığının tespitine kadar birçok noktada siber güvenlik uzmanlarına yön gösterir nitelikte olmalıdır.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Kanunu, ISO 27001 gibi bilişim sektörünün en önemli kanun ve standartları log tutmayı esas zorunluluk olarak şart koşmaktadır.

5651 sayılı kanun gereğince ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yönetmelikleri gereği her kurum, bu erişim kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Aynı zamanda tutulan log kayıtları için en az iki yıl saklamakla yükümlüğü getirilmiştir.

Yasanın çıkarılmasının iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisinde içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlenirken İkinci esasta  İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Aslında 5651 sayılı kanun kurumunuzun güvenliği için zorunlu kılınmıştır. Oteller ve kafeler gibi halka açık bir kurumda ücretli / ücretsiz internet paylaşımı sağlanıyorsa; bir siber suç işlendiği takdirde log kaydı tutmayan bir işletme bu suçtan sorumlu olur. Eğer log kaydı tutuluyorsa internete kim, hangi saat ve tarihte, hangi IP adres ile bağlandığı ortaya çıkartılarak işletmenizin sorumluluğunu ortadan kaldırır. Bu sayede siber suçlar tespit edilerek doğru kişiler yargılanır. Aksi takdirde altını çizerek belirtmek isteriz ki, bu hizmeti veren kurum ya da kuruluş sorumlu tutulur.

Son yıllarda kurumsal iş ortamlarında yaşanan siber saldırıların tespiti için ülkemizde 5651 sayılı kanun yürürlüğe girmiş ve uygulanma zorunluluğu konulmuştur. Kurumların en önemli güvenlik projelerinden biri olan log toplama, log yönetimi ve analizi siber güvenlik uzmanlarının olmazsa olmazlarımız arasına girmiştir.

Ancak log toplamak, toplanan logların analizlerinin gerçekleştirilmesi, doğru cihazlardan doğru bir formatta log kaydı almak zor ve birbirine karıştırılması sebebi ile genel olarak da verimli çalışmayan sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple kurumlar iş süreçlerine merkezi log yönetim sistemleri ve SIEM projeleri entegre ederek, bu alanda özel çalışmalar yapmaktadır.

Berqnet Firewall güvenlik cihazları  hem KVKK hem de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlemesine Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Kanununa uygun bir şekilde doğru formatta log çıktısı sunmaktadır. Bu sayede herhangi bir siber olayla karşılaşıldığı zaman hem 5651 sayılı kanuna hem de ISO 27001 gibi güvenlik standartlarına uyumlu log kayıtları ile doğru analizler gerçekleştirebilirsiniz.

Loglama konusu diğer güvenlik operasyonlarında olduğu gibi kaynak, zaman ve bütçe isteyen önemli bir konudur. Loglamalardan doğru verimi alabilmeniz için log kolerasyonunu doğru bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Berqnet Firewall cihazları bu problemin üstesinden gelebilmeniz için sizlere yardımcı olmaktadır. Loglama kurum içerisindeki çalışanların veya intenete bağlanan cihazların tüm hareketlerini kaydeden bir yapı olduğu gibi güvenlik alt yapısı için de önemli bir etkendir. Bu noktada 5651 sayılı kanun ile birlikte zorunlu hale getirilmiştir ve Berqnet Firewall güvenlik cihazlarınız ile loglama sistemini kullanarak çalışanlarınızın veya hizmet sunduğunuz müşterilerinizin hareketlerini kayıt altında tutabilirsiniz. Aynı zamanda kurumunuzda siber saldırılara karşı oluşturduğunuz SIEM alt yapılarına uyum sağlayarak log çıktısı üretebilmektedir.

Yaşanan siber güvenlik ihlalleri kurumları iflasın eşiğine getirdiği dahi gözlenmektedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bilişim çağında, bir kurumun siber tehditlere karşı koyabilmesi için siber saldırıları zamanında ve doğru bir şekilde tespit edebilmek adına önem arz etmektedir. Siber güvenlik uzmanlarının açıklamaları ile yayınlanan güvenlik ihlalleri raporlarını incelediğimiz zaman siber saldırıları merkezi olarak tespit etme amaçlı kullanılan log yönetim sistemleri gelişmiş siber saldırıların büyük bir kısmını tespit edemediği ortaya çıkmaktadır. Ancak kurumlar hemen hemen her saniye farklı tekniklerle yüzbinlerce saldırıya maruz kalabiliyor. Kurumların siber saldırılar karşısındaki en büyük eksikliği bilişim sistemleri altyapılarına yeteri kadar hakim olamamak ve doğru bir şekilde log kayıtları tutamamaktır.

Doğru Bir Şekilde Log Sistemlerini Yönetmek;

Kurumunuzda doğru bir şekilde log yönetim sistemi kurabilmek için öncelikle alt yapınıza hakim olmak ve ihtiyaçlarınızı tespit etmeniz gerekiyor. Sonrasında ise kapsamların belirlenmesi, log kaynaklarının tespiti ve kaynaklardan alınacak logların detay ve içeriklerinin ortaya çıkartılması gereklidir. Ardından gelişmiş kolerasyon kuralları oluşturarak siber saldırılara karşı simülasyon sistemleri kurabilir ve gerçek zamanlı güvenlik yönetim panelleri tasarlayabilirsiniz.

Log yönetim sistemlerinde açık kaynak kodlu yazılımlar tercih edilebilir mi?

Açık kaynak kodlu yazılımlar kullanarak logları bir merkeze toplayabilir, buradan temel alarmlar oluşturabilir ve kurum ağı içerisindeki aktviteleri siber saldırılara karşı izleyebilirsiniz. Bu noktada en önemli görev altyapınızda konumlandırmış olduğunuz UTM, IPS, IDS gibi güvenlik cihazlarının desteğini sağlamaktır. Bu cihazlardan doğru bir şekilde log toplayarak ilk adımı atabiliriz. Açık kaynak kodlu yazılımlar ise sizlere log yönetimi ve analizinde yardımcı olacaktır.

5651 Uyumlu Firewall Cihazı Hakkında Bilgi Almak için Berqnet'le İletişime Geçebilirsiniz


 

Berqnet Firewall sayesinde kurum ağınız için güvenli bir ortam oluşturabilir, bir siber olayla karşılaştığınız takdirde log kayıtları ile kurumun kanun önündeki yükümlülükleri doğru bir şekilde yerine getirilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Log (kayıt kavramı) ve log’lama (kayıtları tutma, saklama kavramları) bir işletmenin yapması gerekenler listesinin en başında yer almaktadır. Günümüzde internetle bağı olmayan bir işletme neredeyse bulunmamaktadır. Siber tehditlere oldukça açık olan ve siber suçların her geçen gün arttığı bir ortam olan internet dünyasında yapılan her işlemin kaydının yani log’unun tutulması, ileride yaşanabilecek istenmeyen durumlara karşı ispat ve kanıt niteliği taşıdığı için büyük önem arz etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yani KVKK (6698 sayılı) yasa ve 5651 sayılı yasa kapsamında belirtilen oranlarda yola çıkarak 5.000 TL’den 1 milyon TL ve üzeri tutarlara kadar farklı oranlarda cezalar bulunmaktadır. Bu cezaları yetkili makamlar para cezası ve hapis cezası olarak farklı şekillerde verebilmektedir. Cezanın miktarı ise suçun detayına ve içeriğine göre yetkili makamlar tarafından belirlenmektedir.

6 aydan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere güncel yönetmeliğin belirlediği detaylarda olmalıdır.

18 Aralık 2018
Hızlı Teklif Alın