Ne Aramıştınız?

ISO 27001 Nedir?

ISO 27001 sertifikası, bilgi güvenliği yönetim sistemleri için bir standarttır. Bu standart bir organizasyonun bilgi varlıklarını nasıl koruyacağını ve yöneteceğini belirler. ISO 27001 bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması için çerçeve sağlar.

İçerik Başlıkları
ISO 27001

Bir organizasyonun bilgi güvenliği politikaları, prosedürleri ve uygulamalarının oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca ISO 27001 sertifikası alarak bir organizasyonun müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşlarına güvenilir bir iş ortağı olduğunu gösterir. ISO 27001 aynı zamanda yasal düzenlemelere uyumluluğu da sağlar. Özellikle kişisel verilerin korunması konusunda düzenlemeler giderek artmaktadır. Bu nedenle ISO 27001 sertifikası bu konuda da bir avantaj sağlayabilir.

ISO 27001 İşletmeniz İçin Neden Önemlidir?

ISO 27001 belgelendirme bilgi güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Bu standardın amacı işletmelerin bilgi varlıklarını korumak için bir çerçeve sağlamaktır. ISO 27001 sertifikası alan işletmeler müşterilerine ve paydaşlarına bilgi güvenliği konusunda ciddiyetle yaklaştıklarını gösterir. İşletmenizin bilgi güvenliği risklerini yönetme ve azaltma sürecinde size yardımcı olur. Böylece müşterilerinizin ve paydaşlarınızın güvenini kazanabilirsiniz. Ayrıca işletmenizdeki bilgi varlıkları için uygun önlemler alarak potansiyel saldırılara karşı hazırlıklı olursunuz. ISO 27001 sertifikasına sahip olmak, işletmenize rekabet avantajı da sağlayabilir. Özellikle dijital dünyanın hızla geliştiği günümüzde müşterilerinizin verilerinin güvende olduğundan emin olmak isteyecekleri açıktır. Bu standardın işletmeler için önemi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • ISO 27001 belgesi, müşterilere ve diğer paydaşlara organizasyonun bilgi güvenliği konusuna ciddiyetle yaklaştığını gösterir. Bu da kişilerin organizasyona olan güvenlerini artırabilir.
  • Ayrıca belge almak iş sürekliliği planlaması gibi kritik iş operasyonlarına daha dikkatli bakılmasına yardımcı olur. Bu da organizasyonun kriz durumlarına daha hazırlıklı olmasını sağlayabilir.
  • ISO 27001 belgesi aynı zamanda yasal uyumluluğu sağlamak için de önemlidir. Birçok ülke ve sektördeki yasalar kurumların bilgi güvenliği konusunda adım atmalarını gerektirebilir. ISO 27001 belgesi bu gereklilikleri karşılamada bir araç olarak kullanılabilir.
  • ISO 27001 belgesi almak, veri sızıntısı veya bilgisayar korsanlığı gibi önemli risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu da organizasyonun itibarının korunmasına ve finansal kayıpların önlenmesine katkıda bulunabilir.

Tüm bu faydalar göz önüne alındığında ISO 27001 belgesi almak bir organizasyon için son derece yararlı olabilir.

ISO 27001 Kapsamı Nedir?

ISO 27001 kapsamı ile değerlendirildiğinde bilgi güvenliği yönetim sistemi standardıdır. Verileri korumadan güven kazanmaya kadar sayısız işleve sahip olan ISO 27001 kapsamı aşağıdaki gibidir:

  • ISO 27001 kapsamı işletmenizin sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını içerir. Bunlar müşteri bilgileri, finansal bilgiler, tedarikçi bilgileri ve çalışan bilgileri gibi her türlü veri olabilir.
  • Ayrıca bu verilere erişimi olan kişilerin kimlik doğrulama süreçleri, veri depolama yöntemleri ve yedekleme prosedürleri de kapsam dahilindedir.
  • İşletmeler ISO 27001 standardına uygunluğunu göstermek için risk analizi yapmalı ve bu analiz sonucunda belirlenen risklere karşı önlemler almalıdır. Örneğin bir şirket müşteri bilgilerinin çalınması riskine karşı hangi teknolojik veya fiziksel önlemleri alacaksa bunları planlamalıdır.
  • ISO 27001 standardının kapsam dahilindeki diğer konular arasında personelin eğitimi de bulunur. İşletmelerin çalışanlarını veri güvenliği konusunda eğitmeleri, bilgi güvenliği kültürü oluşturmaları ve işletmenin tüm çalışanlarının bu konuya duyarlı olmasını sağlamaları gerekir.
  • ISO 27001 standardına uygunluk göstermek, işletmeler için hem müşteri güvenini kazanmak hem de verilerini korumak açısından son derece önemlidir. Bu standart sayesinde işletmeler hem yasal düzenlemelere uyum sağlayarak cezai yaptırımlardan kurtulabilirler hem de müşterilerine güvenilir bir hizmet sunma imkânı elde ederler.

ISO 27001 Nasıl Başvurulur ve Nasıl Alınır?

ISO 27001 standartları bir işletmenin bilgi güvenliği yönetim sistemini belirleyen ve sertifikalandıran bir standarttır. ISO 27001 sertifikası almak için öncelikle bir işletme içerisinde bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi ve uygulanması gerekir. Bu süreçte işletmeler risk analizi yaparak kendilerine özgü bilgi güvenliği risklerini tespit etmeli ve bu risklere karşı önlem planları oluşturmalıdır. Ardından ISO 27001 sertifikası almak isteyen işletmeler, uygun bir danışmanlık firması ile çalışarak süreci başlatmalıdır. Danışmanlık firması işletmelere ISO 27001 gereklilikleri hakkında detaylı bilgi vererek gerekli dokümanların hazırlanmasına yardımcı olur. İşletmeler ISO 27001 belgelendirme denetimi için uygunluğu sağlamaları halinde sertifika almaya hak kazanır. ISO 27001 sertifikası alan işletmeler, müşterilerine ve diğer paydaşlarına bilgi güvenliği konusunda yüksek kalitede hizmet sunduklarını göstermiş olur. Ayrıca ISO 27001 sertifikasının alınması ile işletmeler, bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirerek gelecekteki olası tehditlere karşı hazırlıklı olur.

ISO 27001 Denetim Süreci Nasıldır?

ISO 27001 standardı bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) kurmasını ve sürdürmesini sağlar. Bu standart, işletmelerin müşteri bilgileri, finansal bilgiler ve diğer hassas veriler gibi kritik bilgilerin korunmasını sağlamak için gereksinimleri tanımlar. ISO 27001'in önemli bir parçası denetim sürecidir. Denetimler işletmenin BGYS'nin ISO 27001 gereksinimlerine uygun şekilde çalıştığını doğrulamaya yardımcı olur. Bu denetimleri bağımsız bir üçüncü taraf yapar ve ISO 27001 sertifikası almak isteyen işletmeler için zorunludur. Denetimler iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. İlk olarak belgelendirme denetimi yapılır. Bu aşamada işletmenin BGYS'sinin ISO 27001 gereksinimlerine uyduğunu gösteren belgeler incelenir. Ardından saha denetimi yapılır. Bu aşamada, BGYS'nin uygulanması gözlemlenir ve kontrol edilir. ISO 27001 sertifikası almak için ISO 27001 başvuru yapmak isteyen işletmelerin bu denetim sürecinde başarılı olmaları gerekir. Başarısızlık durumunda işletmeler uygunluk sağlamak için gereksinimleri karşılayana kadar yeniden denetlenir. ISO 27001 sertifikasına sahip olmak, işletmelerin itibarını artırabilir ve müşterilerine güven verir. Ayrıca işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğunu göstermesine yardımcı olur. Bu nedenle ISO 27001 standardına uyum sağlamak ve sertifika almaya çalışmak, işletmeler için önemlidir.

İşletmenizi ve İtibarınızı Siber Tehditlere Karşı Berqnet'le Koruyun

Sıkça Sorulan Sorular

Bilgi güvenliği bir kuruluşun veya bireyin bilgilerini koruma amaçlı alınan önlemlerin tümüdür. Bu önlemler bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini sağlamayı hedefler. Bilgi güvenliğinde siber saldırılardan korunmak, veri kaybını önlemek ve bilginin yetkisiz kişiler tarafından kullanımını engellemek için çeşitli teknolojik araçlar ve politikalar kullanılır. Ayrıca bu konuyla ilgili eğitimler verilerek çalışanların da bilgi güvenliği konusunda farkındalığı artırılır.

Bilgi güvenliğinin temel üç unsuru bütünlük, gizlilik ve erişilebilirlik olarak bilinmektedir. Bütünlük; verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü korumak için alınan tedbirleri ifade eder. Gizlilik; verilerin yetkisiz kişiler tarafından görülmesini veya erişilmesini engellemek için alınan önlemleri kapsar. Erişilebilirlik ise; bilgilere gerektiği zaman ve koşullarda erişebilme yeteneğini sağlamak için yapılan çalışmaları içerir. Bu üç unsurun bir arada olması etkili bir bilgi güvenliği stratejisi oluşturmak için gerekli olan temel prensiplerdir.

Bilgi güvenliği risk yönetimi, bir organizasyonun bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak için riskleri tanımlama, analiz etme, değerlendirme ve yönetme sürecidir. Bu süreçte amaç, olası tehlikeleri önceden tespit ederek bu tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek zararlara karşı önlem almaktır. Risk yönetimi sayesinde kuruluşlar bilgi varlıklarını koruma altına alarak iş sürekliliğini sağlayabilir ve itibar kaybı gibi sonuçları engelleyebilir.

16 Haziran 2023
Hızlı Teklif Alın