Ne Aramıştınız?

Cyber Kill Chain Nedir? Siber Saldırıları 7 Aşamada Analiz Edin

Cyber Kill Chain, Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş siber güvenlik modelidir.

İçerik Başlıkları
Cyber Kill Chain

Siber güvenlik modeli, siber saldırıların aşamalarını belirleyerek savunma stratejilerini daha etkin şekilde planlamaya yardımcı olur. Cyber Kill Chain, askeri terminolojiden esinlenerek siber saldırıları çeşitli aşamalarda tanımlayarak her aşamada saldırganın faaliyetlerini tespit edip durdurmak için savunma mekanizmaları oluşturulmasını önerir. Cyber Kill Chain, güvenlik ekiplerinin saldırıları daha iyi anlamalarına, önlemelerine veya karşılık vermelerine yardımcı olur.

Cyber Kill Chain Nasıl Çalışır?

Cyber Kill Chain, siber saldırının çeşitli aşamalarını belirleyerek çalışır. Her aşama, saldırganın belirli bir hedefe ulaşmak için gerçekleştirdiği adımları temsil eder. Saldırı aşamalarını anlamak, savunma ekiplerinin saldırganı erken tespit ederek saldırıyı engellemesine olanak tanır. Cyber Kill Chain'in temel çalışma prensibi, saldırganın faaliyetlerini erken aşamalarda durdurarak saldırının tamamlanmasını önlemektir.

Cyber Kill Chain Aşamaları

Cyber Kill Chain son derece dikkatle planlanmış aşamalardan oluşur. Cyber Kill Chain aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Reconnaissance (Keşif): Bu aşamada saldırgan, hedef hakkında bilgi toplar. İnternetteki açık kaynaklar, sosyal mühendislik yöntemleri veya hedef sistemlerdeki güvenlik açıkları gibi çeşitli yöntemlerle bilgi toplanır.
 • Weaponization (Silahlandırma): Keşif aşamasında toplanan bilgiler kullanılarak saldırı için gerekli araçlar ve zararlı yazılımlar hazırlanır. Saldırganlar kimlik avı e-postaları veya kötü amaçlı yazılım yükleyicileri oluşturur.
 • Delivery (Teslimat): Hazırlanan zararlı yazılımlar veya araçlar, hedef sisteme iletilir. İletim; e-posta, kötü amaçlı bağlantılar veya güvenlik açıklarından yararlanma yoluyla gerçekleştirilir.
 • Exploitation (İstismar): Teslim edilen zararlı yazılım veya araçlar, hedef sistemdeki güvenlik açıklarını istismar eder. Zararlı yazılım hedef sistemde çalıştırılıp kontrol sağlanır.
 • Installation (Kurulum): Zararlı yazılım, hedef sisteme kurulup çalıştırılarak kalıcı varlık oluşturup saldırganın sisteme tekrar erişimini kolaylaştırmak için yapılır.
 • Command and Control (Komuta ve Kontrol): Saldırgan, hedef sistemi uzaktan kontrol etmek için komuta ve kontrol kanallarını oluşturup hedef sistemle kontrol sunucusu arasında iletişim sağlar.
 • Actions on Objectives (Hedeflerdeki Eylemler): Saldırgan, hedeflerine ulaşmak için sistem üzerinde faaliyetlerde bulunur. Faaliyetler; veri hırsızlığı, sabotaj, fidye yazılımı gibi çeşitli amaçları içerebilir.

Cyber Kill Chain Kullanarak Tehditleri Önleme

Cyber Kill Chain modelini kullanarak tehditleri önlemek, her aşamada uygun savunma mekanizmaları oluşturarak mümkündür. Model, güvenlik ekiplerinin saldırının farklı aşamalarında saldırganın faaliyetlerini tespit ederek durdurmasına yardımcı olur. Ağ trafiği izleme ve analiz araçları kullanarak saldırganların bilgi toplama faaliyetlerini tespit edebilirsiniz. Şüpheli etkinlikleri belirlemek için anormal trafiği izlemeniz yeterlidir. E-posta filtreleme ve kötü amaçlı yazılım analiz araçları, zararlı içerikleri tespit edip engellemek için kullanılabilir.

Kimlik avı eğitimleri ile çalışanlarınızı bilinçlendirebilirsiniz. Güvenlik duvarları ile ağ güvenliği çözümleri, zararlı yazılımların ve araçların hedef sisteme ulaşmasını engelleyebilir. Güvenlik yamaları ile güncellemeleri, sistemlerinizi bilinen güvenlik açıklarına karşı koruyabilir. Zararlı yazılımların tespit edilmesi için antivirüs ve anti-malware yazılımları da kullanabilirsiniz. Sistemlerinizdeki anormal etkinlikleri tespit etmek için uç nokta koruma çözümlerini kullanabilirsiniz. Ağ trafiğini izleyerek şüpheli komuta ile kontrol trafiğini tespit edip engelleyebilirsiniz. Veri kaybı önleme çözümleri, kritik verilerin izinsiz olarak dışarı sızmasının önüne geçebilir.

Cyber Kill Chain ve Diğer Güvenlik Modelleri

Cyber Kill Chain, Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş bir siber güvenlik modeli olarak siber saldırıların aşamalarını anlayıp tespit ederek durdurmak için kullanılır. Cyber Kill Chain modeli, saldırganların faaliyetlerini keşif, silahlandırma, teslimat, istismar, kurulum, komuta üzerinde faaliyetler olmak üzere yedi aşamaya ayırır. Bu modelin amacı, saldırganların her aşamada faaliyetlerini durdurarak saldırıyı önlemektir. Diğer popüler güvenlik modelleri arasında MITRE ATT&CK ve NIST Cybersecurity Framework bulunur. MITRE ATT&CK, çeşitli saldırı teknikleri ile taktiklerini sistematik olarak kataloglayarak savunma stratejilerini geliştirmeye yardımcı olur. NIST Cybersecurity Framework ise siber güvenliği geliştirmek için beş temel fonksiyona dayalı yaklaşım sunar. Her iki model de Cyber Kill Chain gibi kuruluşların güvenlik duruşlarını değerlendirip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Cyber Kill Chain ile İlgili En İyi Uygulamalar

Cyber Kill Chain modelini etkin şekilde kullanmak için en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

 • Proaktif Tehdit Avcılığı (Proactive Threat Hunting): Saldırıların erken aşamalarında keşif faaliyetlerini tespit etmek için ağ ve uç nokta güvenliği çözümlerini kullanabilirsiniz.
 • Güvenlik Farkındalığı Eğitimleri (Security Awareness Training): Çalışanlara kimlik avı gibi sosyal mühendislik saldırılarını tanımaları için düzenli eğitimler vermeniz tavsiye edilir.
 • Olay Müdahale Planları (Incident Response Plans): Siber saldırılara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermek için olay müdahale planları oluşturup bu planları düzenli olarak test etmelisiniz.
 • Ağ Segmentasyonu (Network Segmentation): Saldırganların hareket alanını sınırlayıp kritik sistemleri korumak için ağ segmentasyonu uygulayabilirsiniz.
 • Tehdit İstihbaratı (Threat Intelligence): Güncel tehdit istihbaratı kaynaklarını kullanarak saldırganların yeni teknik ve taktiklerini öğrenip savunma stratejilerinizi buna göre güncellemelisiniz.

Eğitim ve Farkındalık Programları

Eğitim ve farkındalık programları, siber güvenliğin en önemli unsurlarından biridir. Çalışanların siber tehditlere karşı bilinçlendirilmesi, kuruluşun güvenlik duruşunu önemli ölçüde artırabilir. Çalışanlara düzenli aralıklarla siber güvenlik eğitimleri vermeniz son derece önemlidir. Eğitimlerde kimlik avı, sosyal mühendislik, güçlü parola kullanımı, veri koruma gibi konular işlenmelidir. İç iletişim araçlarını kullanarak siber güvenlik farkındalık kampanyaları düzenleyin. Posterler, e-postalar, internet duyurularıyla çalışanları sürekli bilgilendirebilirsiniz. Kimlik avı simülasyonları ve diğer saldırı simülasyonlarıyla çalışanları test edip farkındalıklarını ölçmeyi denemelisiniz. Güvenli davranışları teşvik etmek için ödüllendirme sistemleri geliştirebilirsiniz.

Herkes için Siber Güvenlik, siber tehditlere karşı farkındalığı artırıp günlük hayatta kullanılabilecek temel güvenlik bilgilerini öğretmeyi amaçlayan ücretsiz bir eğitim projesidir. Teknik detaylardan uzak, anlaşılır bir dille hazırlanan eğitim, internet kullanan herkesin dijital dünyada güvenliğini sağlamak için gerekli temel bilgileri edinmesini sağlar. Katılımcılar, eğitim sonrasında bilgilerini tescillemek için ücretsiz sertifika sınavına da girebilirler. Proje, Timus Siber Güvenlik Teknolojileri tarafından sosyal sorumluluk misyonuyla hazırlanmıştır. Dijital tehditlere karşı farkındalığın artmasını hedefler. İşletme sahiplerinden öğrencilere, ev hanımlarından çalışanlara kadar herkesin katılabileceği eğitim, dijital tehditlere karşı farkındalık oluşturur.

Düzenli Güvenlik Denetimleri

Düzenli güvenlik denetimleri, bir kuruluşun güvenlik duruşunu değerlendirip iyileştirmek için kritik öneme sahiptir. Bu denetimlerin bazı önemli unsurları şunlardır:

 • Penetrasyon Testleri: Düzenli olarak penetrasyon testleri yaparak sistemlerinizdeki güvenlik açıklarını belirleyip giderebilirsiniz.
 • Güvenlik Denetimleri: İç ve dış denetçiler tarafından yapılan güvenlik denetimleri, güvenlik politikaları ile prosedürlerinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Uyumluluk Kontrolleri: Kuruluşunuzun yasal ve endüstri standartlarına uyumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir.
 • Zaafiyet Değerlendirmeleri: Sürekli zafiyet değerlendirmeleri yaparak yeni ve mevcut güvenlik açıklarını tespit edip öncelikli hale getirmelisiniz.

Sürekli İyileştirme ve Geri Bildirim Döngüsü

Siber güvenlik, sürekli iyileştirme ile geri bildirim döngüsü gerektiren dinamik alandır. Güvenlik süreci, güvenlik stratejilerinin ve politikalarının sürekli olarak gözden geçirilip güncellenmesiyle mümkündür. Güvenlik olaylarını ve tehditleri sürekli olarak izleyip değerlendirmeniz, mevcut güvenlik önlemlerinin etkinliğini anlamanıza yardımcı olur. Çalışanlardan ve güvenlik ekiplerinden düzenli olarak topladığınız geri bildirimler, güvenlik politikalarınız ile prosedürlerinizi iyileştirmek için değerli bilgiler sağlar. Güvenlik yazılımlarınız ile sistemlerinizi düzenli olarak güncelleyerek en son tehditlere karşı korunma sağlamanız da son derece önemlidir. Güvenlik açıkları ve zayıf noktalar belirlendikten sonra bunları gidermek için detaylı iyileştirme planları oluşturup özenle uygulayabilirsiniz.

Cyber Kill Chain modelinin ve diğer güvenlik modellerinin etkin şekilde uygulanıp sürekli iyileştirilmesini sağlar. Eğitim ve farkındalık programları, düzenli güvenlik denetimleri ve sürekli iyileştirme döngüsüyle birlikte kuruluşlar siber tehditlere karşı daha dirençli hale gelip güvenlik olaylarına daha etkili bir şekilde yanıt verebilir.

24 Haziran 2024
Hızlı Teklif Alın